reklama

Před sedmi lety se podíl těch, kteří by znovu zvedli ruku pro vstup do EU, meziročně snížil z 59 procent na 49 procent. V letech 2015 a 2016 pak byla podpora unie u české veřejnosti vůbec nejnižší, pro opětovný vstup do EU se tehdy vyslovilo 38 procent občanů.

Jak ukazují letošní mezinárodní výzkumy Eurobarometru, vnímání EU je pozitivnější napříč Evropou. Zároveň je v tomto srovnání česká veřejnost jednou z nejkritičtějších vůči EU (spolu s Chorvatskem a Itálií), což souvisí i s nízkým zájmem o problematiku nebo deklarovanou ochotou volit ve volbách do Evropského parlamentu.

Největší podporu má unie mezi mladými Čechy, mezi nimiž by vstup do ní podpořilo 63 procent dotázaných. Naopak u lidí nad 60 let je podpora zhruba 45procentní.

"Při úvahách o vztahu Čechů k Evropské unii je třeba rozlišovat mezi hodnotovým zakotvením integračních procesů ve vědomí lidí a tím, jak hodnotí praktiky jejich naplňování," uvedli autoři průzkumu.

Zatímco celkově členství v EU v roce 2018 kladně hodnotí polovina (50 %) dospělé populace ČR, s obecnou myšlenkou na evropskou spolupráci, tedy s pocitem sounáležitosti s Evropou, souhlasí téměř tři čtvrtiny (72 %). Co se ovšem v poslední době nemění, je podpora přijetí eura, která je od roku 2011 setrvale kolem 20 % (v roce 2018 to je 18 %), přičemž v roce 2006 přijetí eura podporovala polovina (54 %) české veřejnosti, informuje stem.cz.

Loading...
reklama