reklama

„Vážený pane předsedo vlády, s velkým znepokojením jsme zaznamenali Váš postoj k obvinění z plagiátorství, která byla vznesena vůči ministryni spravedlnosti Taťáně Malé,“ píše v petici její autor Petr Bezouška.

Poukazuje na to, že texty diplomových prací, které Malá obhájila v letech 2005 a 2011 na Mendelově univerzitě v Brně a na Panevropské vysoké škole v Bratislavě, jsou v různých pasážích plagiát. „Tento fakt je ověřitelný a nejde o účelové nařčení s cílem paní ministryni diskreditovat. Nejedná se ani o kampaň vůči hnutí, jehož jste předsedou, neboť takto bychom vystoupili vůči každému bez ohledu na jeho politickou příslušnost,“ píše se v petici, kterou podepsalo více než 550 lidí. 

Kauzu podle signatářů nelze zlehčovat především s ohledem na pozici, kterou Malá v současné době zastává, „Má-li být člověk garantem spravedlnosti v našem státě, spravovat resort, s nímž jsou spojovány určité hodnoty a ideály, musí být nejen dobrým manažerem, ale především bezúhonným člověkem,“ varují lidé podepsaní pod peticí.

Plagiátorství Malé označují za pošlapání pravidel souvisejících s duševním vlastnictvím. „Je však též nemorálním jednáním a je-li činěno s cílem získání akademického titulu, pak i podvodem. Tímto se sama diskvalifikovala pro další působení ve funkci ministryně spravedlnosti. Její obhajoba, že možná někde neúmyslně zapomněla uvést citaci, neobstojí, neboť se jedná o opakovaný prohřešek,“ varují.

„Někteří z nás působí jako vyučující na vysokých školách. Své studenty vedeme k tomu, aby se naučili základům vědecké práce, že ochrana myšlenek jiných je důležitá stejně jako svoboda vědeckého bádání. Nejde tu pouze o nějaké formální lpění na poznámkách pod čarou. Jde o to, aby si studenti uvědomovali, že výzkum, vědecká a publikační činnost nejsou možné bez uznání práce kolegů, že čestné a poctivé jednání je důležité pro osobní integritu každého studenta,“ uvádí se také v petici.

Babišovi signatáři posílají jasný vzkaz. „Proto Vás tímto vyzýváme, abyste z jednání paní Malé vyvodil důsledky a navrhl prezidentovi republiky její odvolání z funkce ministryně spravedlnosti,“ žádají.

Loading...
reklama