reklama

Mezi základní etické principy dodavatelů podle kodexu patří například to, že na začátku osobního nebo telefonického jednání poskytnou spotřebiteli bez vyzvání pravdivé informace o účelu jeho kontaktování, neobtěžují ho a nečiní na něj nátlak při nabízení služeb, nebo že nenabízí klientům výhody, jejichž poskytnutí nemohou zaručit.

"Zákazníka na trhu s energiemi je třeba více chránit, protože bývá od některých obchodníků doslova šikanován - zatajováním důležitých informací nebo skrytými a nepřiměřenými pokutami," uvedl generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

"Pokud krok ČEZ budou následovat další společnosti, potvrdí se zájem samotných dodavatelů na vyčištění trhu od nekalých praktik," řekl předseda rady ERÚ Vladimír Outrata.

Tento týden ERÚ oznámil, že zahájil jedno z dosud nejrozsáhlejších šetření, při kterém si od obchodníků vyžádal několik tisíc smluv o dodávkách energií. Je to v souvislosti s případy, ve kterých tzv. šmejdi nabízeli změnu dodavatele energií za výhodnějších podmínek a k tomu úsporné žárovky jako dárek zdarma.

Dodavatelé energií tvrdí, že se zákazníky jednají korektně a kroky regulátora vítají. Mluvčí dodavatele Centropol Energy Aleš Pospíšil uvedl, že firma vnímá skepticky mimo jiné budoucnost přímého prodeje v té podobě, v jaké se nyní nachází, tj. například ve formě podomního prodeje. "Již nyní upřednostňujeme jiné formy komunikace se zákazníkem," dodal.

Mluvčí MND Dana Dvořáková uvedla, že spoléhat se pouze na samoregulaci dodavatelů pro vyčištění trhu nestačí. "Raději bychom proto viděli navrhovaná pravidla pevně zakotvená v legislativě, aby se jimi museli řídit opravdu všichni dodavatelé," uvedla.

Kultivaci trhu s energiemi podporuje také společnost Bohemia Energy. "Na druhou stranu se důvodně obáváme, aby necitlivá komunikace a některá plánovaná opatření neuškodila spotřebiteli více tím, že významně omezí hospodářskou soutěž," uvedla mluvčí firmy Hana Novotná.

0 komentářů Napište svůj názor

reklama