reklama

Na konci třetího čtvrtletí letošního roku bylo u notářů sepsáno a evidováno 15.292 závětí, jen za poslední čtvrtletí je to 4781 závětí.

Lidé se v poslední vůli snaží vyhnout možným problémům v průběhu dědického řízení. Každá závěť sepsaná u notáře se pak stane součástí dědického řízení. Podle údajů Českého statistického úřadu se počet zemřelých pohybuje v posledních letech v ČR mezi 105 a 111 tisíci za rok. Loni to bylo 111.443 lidí.

"Nehrozí její ztráta ani opomenutí, protože ji notář zapíše do centrální evidence. Naproti tomu závěť sepsaná doma nemusí být vůbec nalezena nebo ji třeba najde někdo, komu její znění nevyhovuje, tedy nedědí tak, jak očekával. A její nález třeba zatají. Pak pozůstalostní řízení probíhá podle zákonné dědické posloupnosti, bez ohledu na přání zesnulého," uvedl prezident Notářské komory Radim Neubauer.

Lidé, kteří si závěť sepisují doma, podle něj obvykle znají a splní formální požadavky na její platnost. Chyby se ale dějí v případech popsání podmínek. "Když třeba odkážu dům synovci pod podmínkou, že vystuduje vysokou školu, musím také uvést, dokdy ji musí vystudovat, co bude s domem do té doby a také, komu bude dům patřit, když synovec školu nevystuduje," upozornil.

Sepsání závěti u notáře přijde na přibližně 1800 korun. Majetek lidí bez příbuzných, kteří nesepíšou poslední vůli, propadá po jejich smrti státu. Tomu připadnou i pozůstalosti, které dědicové odmítnou, a to třeba z obavy z dluhů. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tak ročně přebírá 1600 až 1800 takzvaných odúmrtí, ve kterých bývají nemovitosti, cenné papíry, předměty nebo i obnosy peněz v celkové hodnotě víc než 200 milionů korun.

reklama