reklama

Způsob jejich hospodaření, přetrvávající z předlistopadových dob do současnosti, je jednou z příčin zhoršeného stavu naší krajiny, která mimo jiné nedokáže v potřebné míře zadržovat vodu z dešťových srážek a je také mnohem více náchylná k erozi. Průmyslové zemědělské velkopodniky se kromě toho podílejí na vysidlování venkova, ačkoli přijímají dotace, které jsou určeny na jeho rozvoj.

Nejen z těchto důvodů podporuje ODS krácení dotací průmyslovým zemědělcům, které navrhuje s velkou pravděpodobností prosadí Evropská Komise. Zastropování (krácení) dotací by navíc pomohlo zlepšit postavení zemědělců, kteří v místě svého podnikání skutečně žijí, vyvářejí v něm pracovní příležitosti a na obhospodařovaných pozemcích se snaží zachovat kvalitu půdy a zdroje vody. Je naprostým mýtem, že se krácení dotací průmyslovým zemědělcům projeví ve zhoršení konkurenceschopnosti našeho zemědělství.

Až na naší zemi a Slovensko je zemědělské hospodaření v celé EU postaveno na rodinných farmách a vzhledem k tomu, že dovoz zemědělských surovin a potravin vyrobených v EU do ČR každoročně roste, je jasné, že hospodaření na principu rodinných farem konkurenceschopné je.

16 komentářů (Poslední 21.01. 06:33) Napište svůj názor

reklama