reklama

„Na prvním stupni matematika dětem přijde jednoduchá, jsou to v zásadě kupecké počty. Navíc na prvním stupni učitelé většinou používají pro výuku matematiky velmi zábavné pracovní sešity. Naopak na druhém stupni náročnost matematiky roste a měli bychom se možná zamyslet i nad způsobem, jak je vyučována,“ komentuje výsledky průzkumu Miluše Vondráková, akademická ředitelka přípravných kurzů společnosti Tutor.

„Naopak čeština je na prvním stupni velmi náročná. Abstraktní myšlení se u děti vytváří až kolem desátého roku věku, ale ve škole musejí pochopit časování, skloňování, poznávat větné členy. Nicméně je varující, že jen naprosté minimum páťáků i deváťáků jmenovalo češtinu jako svůj nejoblíbenější předmět. I často tak kritizovaná matematika ji v tomto poráží. Možná bychom se při výuce češtiny měli posunout od memorování seznamů děl spíše ke čtenářským dovednostem a práci s informacemi,“ dodává Vondráková.

Průzkum se také zaměřil na to, co žákům nejvíce vadí na jejich základní škole. V případě páťáků bylo nejčastěji zmiňováno jídlo ve školní jídelně a někteří spolužáci. Deváťákům jednoznačně nejvíc vadí přístup některých učitelů.

Co se týče porovnávání nabytých znalostí z rodiny a ze školy, v obou věkových kategoriích se zhruba dvě třetiny dětí domnívají, že si zatím více znalostí odnesly ze školy, čtvrtina dětí načerpala více znalostí z rodiny a u zbytku je to nastejno nebo nevědí.

Průzkum se zaměřil mimo jiné i na rozhodování ohledně přihlášek na střední školy. Páťáci mají možnost se hlásit pouze na víceletá gymnázia a u 75 % z nich se ohledně možné přihlášky rozhodují oni sami společně s rodiči. U 12 % rozhodují pouze rodiče a 12 % páťáků tvrdí, že se ohledně potenciální přihlášky na víceleté gymnázium rozhoduje samo.

U páťáků, kteří již vědí, že se na gymnázium budou hlásit, hraje hlavní roli nedostatečná úroveň výuky na základní škole, pomalé tempo, deklarovaná touha naučit a dozvědět se víc, někam to dotáhnout. Deváťáci se ohledně přihlášky k dalšímu studiu rozhodují v 79 % společně s rodiči a v 19 % sami. Pouze ve dvou procentech leží rozhodnutí jen na rodičích.

Loading...

0 komentářů Napište svůj názor

reklama