reklama

„Pokud bychom nezapočítávali do výpočtu výsluh odměny, vedlo by to k jedinému – jejich snížení. To už z principu a z úcty k práci policistů či hasičů nikdy nepodpořím. S některými návrhy poslance Ondráčka mohu souhlasit, v žádném případě však svůj podpis nepřipojím pod návrh, který tímto způsobem otevírá otázky výsluh,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček. Naráži na pokus komunistického poslance Zdeňka Ondráčka novelizovat výpočet výsluh policistů.

Záměrem novely poslance Ondráčka bylo vyčlenit nárokové odměny z výpočtu výsluch, za účelem zamezit vysokým výsluhám výše postaveným a dlouho sloužícím důstojníkům. "Tak pro ty natvrdlé to zkusím ještě jinak. Na výběr byly odměny pro cca 12 tis. příslušníků ročně za cca půl miliardy nebo pokračovat v odměnách pro cca tisíc vyvolených, které v poslední rok navyšují výsluhy o desetitisíce," okomentoval Zdeněk Ondráček na svém facebookovém profilu s tím, že je připravený doslova kohokoliv "ubít argumenty" o tom, že jeho návrch je výhodnější. Přidržel se tak svého obvyklého slovníku i činností, které komunistického poslance proslavily.

Nicméně ubít argumenty se mu nepodařilo nejen ministra vnitra Hamáčka, ale také některé policisty diskutujícího na Ondráčkově facebookovém profilu. "Pokud byl tedy účel vyštvat tyto policisty, kteří slouží 23 a více let, tak si myslím, že je to velice efektivní způsob, ale s velkým negativním dopadem na celkový chod policie, protože odliv policistů bude obrovský!" ozval se jeden z dotčených policistů na facebooku.

Ministerstvo vnitra se hodlá zaměřit spíše na možnost přivýdělku policistů, která pro ně doposud byla do jisté míry omezena. "Každý bezpečnostní sbor stanoví sám vnitřním předpisem seznam činností, které může jeho příslušník vykonávat. Obecně se dá říci, že se jedná o obdobné činnosti, jako jsou obsaženy v předkládaném návrhu zákona, tedy například o činnost publikační, literární, uměleckou, vědeckou, pedagogickou a přednáškovou, činnost v odborovém orgánu, správu vlastního majetku, výkon veřejné funkce atd.," uvedla pro Globe24.cz Hana Malá z tiskového odmoru Ministerstva vnitra. Nově by však právo na přivýdělek v těchto oblastech stanovil přímo zákon. Příslušníci bezpečnostních sborů by tak v praxi nemuseli žádat nadřízené o povolení k tomu, aby se některé z těchto činností mohli věnovat.

reklama