reklama

V otevřeném dopise, který má server Globe24.cz k dispozici, vyzývají občanské iniciativy premiéra Andreje Babiše, aby na summitu zemí V4 a Izraele, který se koná v Jeruzalémě, požadoval ukončení okupace palestinských území a blokády pásma Gazy. Zároveň jej vyzvali, aby jednoznačně odsoudil to, co označují za „výstavbu nelegálních osad na Západním břehu Jordánu včetně Východního Jeruzaléma“.

Organizace v dopise vyjadřují znepokojení nad tím, že se summit koná v Jeruzalémě a připomínají, že Izrael východní část města v roce 1980 navzdory mezinárodnímu právu anektoval. „Izrael nezná rozdělení města na jeho západní a východní část, tak jak jej uznává mezinárodní společenství, ale protiprávně si nárokuje město celé,“ uvádí Zdeněk Jehlička z iniciativy Ne naším jménem – Za spravedlivý mír na Blízkém východě.

„Vrcholný představitel českého státu, země, která si v nedávné minulosti prošla dvojí útrpnou okupací, se v doprovodu izraelských představitelů projde ulicemi okupovaného jeruzalémského Starého města a bude tak legitimizovat izraelský nárok na tu část města, kterou ani EU ani mezinárodní právo za izraelskou neuznává,“ dodává Jehlička.

Signatáři také tvrdí, že summit má Izraeli napomoci rozdělit EU v jejím odmítavém postoji proti okupaci a varují před přemístěním velvyslanectví ČR z Tel Avivu do Jeruzaléma.

Jehlička na dotaz serveru Globe24.cz doplnil, že český premiér za otevřený dopis nezareagoval. „I když nám doposud premiér Babiš neodpověděl, již nyní nás těší, že odvolal svou oficiální návštěvu jeruzalémského Starého města pořádanou izraelskou stranou, kterou by podle nás legitimizoval izraelskou okupaci této části města a odtrhl se tak od oficiální politiky EU,“ uvedl pro Globe24.cz Jehlička.

Postoje, které zastávají signatáři dopisu je přitom v rozporu s většinou českých politických představitelů. „Jsme si vědomi dlouhodobě nevyvážené pozice ČR v palestinské otázce a naší jednostranné podpory Izraele, která se projevuje v jednáních řady našich politických představitelů. Ačkoliv se proto mezi nimi těšíme jen omezenému vlivu a podporu získáváme v jednotlivých případech, sledujeme pro otázky okupované Palestiny narůstající pochopení mezi kriticky naladěnou veřejností a mladými lidmi,“ vysvětluje pro Globe24.cz zástupce iniciativy Ne naším jménem – Za spravedlivý mír na Blízkém východě.

Prezident Miloš Zeman patří k nejhlasitějším podporovatelům myšlenky přesunu velvyslanectví ČR  z Tel Avivu do Jeruzaléma. To se iniciativě příliš nelíbí. „Záměry přemístit naše velvyslanectví do Jeruzaléma dlouhodobě kritizujeme jako nelegitimní a porušující mezinárodní právo, což je též náplní našich kampaní a textů. Snahu prezidenta Zemana vnímáme v tomto směru jako snahu nárokovat si pravomoci, které mu podle ústavy nepatří.“ dodává Jehlička pro Globe24.cz.

Otevřený dopis: Summit V4 a Izraele – výzva k dodržování mezinárodního práva ve věci Jeruzaléma a okupované Palestiny

Vážený pane premiére,

obracíme se na Vás ve věci Vaší chystané oficiální cesty na summit zemí V4, který proběhne společně s Izraelem v úterý 19. února 2019 v Jeruzalémě.

Dovolte, abychom nejprve vyjádřili své hluboké znepokojení nad tím, že se má summit konat v Jeruzalémě. Připomínáme, že Izrael nezná rozdělení města na jeho západní a východní část, tak jak jej uznává mezinárodní společenství, ale že si protiprávně nárokuje město celé, jehož východní část v r. 1980 navzdory mezinárodnímu právu anektoval. Jen z Východního Jeruzaléma bylo přitom od roku 1967 Izraelem vytlačeno více než 14 500 původních palestinských obyvatel, přičemž na 320 tisíc obyvatel východní částí města žije pod okupační správou jen s rezidenčním statusem a v ohrožení, že tento status jim bude kdykoliv odebrán či že jejich domy budou kdykoliv zbourány. Připomínáme rovněž, že i ve Východním Jeruzalémě se nachází izraelské osady, ve kterých žije více než 200 tisíc nelegálních izraelských osadníků. Tyto osady považuje za protiprávní i EU, jíž jsme součástí.

 Za této situace přijíždí do Jeruzaléma vrcholný představitel českého státu, země, která si v nedávné minulosti prošla dvojí útrpnou okupací, aby se v doprovodu izraelských představitelů a izraelské okupační správy prošel ulicemi okupovaného jeruzalémského Starého města, a legitimizoval tak izraelský nárok na část města, kterou ani EU ani mezinárodní právo za izraelskou neuznává.

Vážený pane premiére,

hodláte se účastnit summitu, který má pomoci Izraeli rozdělit EU v jejím odmítavém postoji k okupaci. V Jeruzalémě Vás bude hostit premiér Netanjahu, který je osobně zodpovědný za nelegální výstavbu na okupovaném Západním břehu Jordánu včetně Východního Jeruzaléma, který opovrhuje mezinárodním právem a který, jak se ukázalo při posledním jednání zemí V4, neváhá vyhrožovat EU, jíž je ČR členem, „zmizením“.

Na summitu, kterého se hodláte jako premiér ČR tento týden zúčastnit, bude s největší pravděpodobností koordinována společná politika zemí V4 ve prospěch Izraele a v neprospěch dosavadních politik EU. Bude Vám nuceno přemístit velvyslanectví ČR z Tel Avivu do Jeruzaléma, kterýžto přesun je v rozporu s mezinárodním právem. Pod taktovkou Orbánovského Maďarska, jež v posledních letech sklouzává stále silněji k antisemitismu a nacionalistického Polska se po vás bude chtít koordinovat odmítavý postoj k oprávněným požadavkům okupovaných Palestinců a stát se společně trojským koněm Izraele do EU.

Jsme přesvědčeni, že cesta a budoucnost ČR leží jinde než v těchto nacionálněpopulistických politikách, vytvářejících opět státy na principu rasové či etnické nadřazenosti, jak jsme toho svědky právě u Izraele. Zkušenost naší vlastní země a zkušenost Evropy nás zavazuje odmítnout podobně zhoubné rozdělení, a naopak napomáhat politice otevřenosti, spravedlnosti a solidarity.

Vážený pane premiére,

žádáme Vás proto, abyste se při jednáních na summitu v Jeruzalémě držel závazků, které má ČR k mezinárodním organizacím a k mezinárodnímu právu, a podporoval zde to, co ve vztahu k Izraeli prosazuje Evropská unie, jíž jsme součástí. Očekáváme proto, že při svém jednání na summitu budete požadovat ukončení izraelské okupace palestinských území a blokády pásma Gazy, stejně jako že jednoznačně odsoudíte výstavbu nelegálních osad na Západním břehu Jordánu včetně ve Východním Jeruzalémě. Žádáme Vás, abyste nepodléhal tlakům představitelů země neplnící své mezinárodní závazky a nestal se součástí předvolební kampaně jejího premiéra, ale byl si vědom odpovědnosti, se kterou budete jako vrcholný představitel reprezentovat Českou republiku a zastupovat zde stát, jenž je součástí Evropské unie.

S úctou

Zdeněk Jehlička, Ne naším jménem! Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě

Petra Šťastná, International Solidarity Movement Česká republika

Shadid Bessisso, Palestinský klub v ČR

JUDr. Musa Alotom, Jordánský klub v ČR

Peter Tkáč, Brno for Palestine

Naďa Kotaishová, Přátelé Palestiny

reklama