reklama

„ V ústavě nemáme napsáno, že jsme liberální demokracie,“ uvedl Duka. „ Je to trochu nálepka, kdy ti, kdo vystupují jakoby ve jménu liberální demokracie, povyšují své názory na elitní a jedině platné. Vraťme se k zásadě demokracie a jejímu významu: je to podíl všech na výkonu moci. S nikým by nemělo být jednáno jako s méně hodnotným občanem, ale to je myslím v současném diskurzu mainstreamu uplatňováno ve jménu liberální demokracie.“

Podle Duky tato menšina utlačuje většinu prosazováním dekadence a to nejen v oblasti sexuální, kdy jsou podporovány homosexuální sňatky. „Je tu třeba i obrovská dekadence ve vzdělání. Myslím, že kdybychom si vzali maturanta řekněme z roku 1937 a absolventa doktorandského studia dnes, byl by na tom lépe ten někdejší maturant. Největší krize, která se pak promítá do společnosti a politiky, je krize v humanitních oborech. Tyto obory ztratily svou logickou strukturu a berou člověka hlavně jako emotivní bytost. Víme přitom, jak jsou emoce nebezpečné. Podívejte se na Hitlera, když hovořil na stadionech, co se dělo. Nebo když hovořil Mussolini nebo Stalin.“

Duka naznačuje, že jsou proti němu cíleně používány námitky, že svou konzervativní politikou v zásadě dělá hlásnou troubu ruské propagandě, která vykresluje Západ jako zhýralé místo, kde je zapomínáno na tradiční hodnoty. „ Moje zkušenost je, že cokoli řeknu, může být nějakým způsobem použito, takže mne to nepřekvapuje. Nepřekvapuje mne ani to, že Rusko chce hrát velmocenskou politiku.“

Podle Duky od počátku dějin stojí Česko na rozhraní mezi Východem a Západem. Rozhodlo se jít na Západ, avšak ten se mění, až začíná připomínat dřívější komunistický Východ. „ Od počátku dějin zde stojíme na rozhraní mezi Východem a Západem. Naše volba šla na Západ. Jenže pak se stane, že při odhalení sochy Karla Marxe v Německu hovoří předseda Evropské lidové strany a hodnotí kladně přínos Marxe k vývoji společnosti; to je pro mne šokující. Politický model se mění a někdy je těžké říct, kde je Západ a kde Východ.“

Duka, který byl komunistickým režimem vězněn, neskrýval v rozhovoru své rozhořčení nad tím, že vláda stojí na podpoře od komunistické strany, která si za to vyžaduje jisté ústupky, např. v otázce zdanění církevních náhrad. Nepřímo zkritizoval premiéra Andreje Babiše, že to používá zároveň k politickému boji. „ Musím mluvit korektně v tom smyslu, že všechna jednání, která jsme vedli, byla z jeho strany otevřená. On sám říká, že toto není můj spor s církvemi, to je můj spor s panem Kalouskem. A to je ten problém církevního odškodnění - že politické strany ho využívají k politickému zápasu mezi sebou.“

Duka dříve a opakovaně varoval před migrační vlnou. V rozhovoru upozornil, že migrace přináší problémy na mnoha úrovních, včetně té společenské i sousedské. „. Pokud jde o zmíněnou migrační krizi, to, že vyvolala obavy, je pochopitelné. Nedávno jsem byl na návštěvě malé vesnice a debata se vedla ne o migrantech ze zahraničí, ale o nových sousedech, Češích, kteří se do obce přistěhovali, a o tom, jak se se starousedlíky těžko sžívají. Vytváří to skutečné napětí. Takže tím spíše jsou obavy z migrantů realita, s níž se musí počítat.“

Migrace dle něj k vede k celkovému chaosu ve společnosti. „Vadí mi totální rozhádanost, která jde všemi institucemi, všemi organizacemi, nevyjímaje církev a církve navzájem. Myslím, že je to důsledek globalizace a migrace nejen lidí, ale i idejí. Tápeme v tom, co je pravda. Téměř není možné se zorientovat v záplavě informací. Musí vykrystalizovat nějaký nový společenský konsenzus a také musí zvítězit zdravý rozum.“

Duka není jediný, který liberální demokracii považuje za pokus přinutit většinu, aby přijala světonázor jedné partikulární menšiny. Často stejným způsobem liberální demokracii kritizuje bývalý prezident Václav Klaus a jeho Institut Václava Klause (IVK). Podle Klause liberální demokracie je „propagandistickým heslem“, které má za cíl zúžit demokracii jako obecný prostor pro otevřenou politickou soutěž na „ na jednu jedinou podobu uspořádání společnosti. A tím vlastně demokracii jako takovou sprovodit ze světa.“

„Demokracie je opravdu vážně ohrožena, ale ze zcela jiné strany, než nám tvrdí současný politický establishment. K nezanedbatelnému potlačení a omezení občanských svobod tentokráte dochází ve jménu nové, potichu vzniklé, evidentně nedemokratické pokrokářské ideologie, která v posledních dvou dekádách ovládla západní civilizaci, resp. západní mocenská centra a na ně napojený mediální a intelektuální svět. Jejich – totalitou zavánějící – mutace demokracie dnes dostala zdánlivě neutrální název liberální demokracie. Není ani liberální, není ani demokracií,“ píše se na stránkách IVK.

reklama