reklama

Výsledky kontrol internetových obchodů za první tři měsíce roku 2016 potvrdily, že v oblasti elektronického obchodování nadále přetrvávají nedostatky. Z celkového počtu 308 provedených kontrol došlo k porušení právních předpisů při 255 kontrolách, což představuje bezmála 83 %. "V tomto období bylo pravomocně uloženo celkem 293 pokut v celkové hodnotě 1 592 000 Kč," uvedl mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich.

Nejhůře dopadly e-shopy z Olomouckého a Moravskoslezského kraje, tady pochybily v 95,2 % případů, naopak nejlépe si vedly obchodníci v Praze a Středočeském kraji, kde jich předpisy porušilo 50 %. Celkový počet zjištěných nedostatků byl téměř o 3% vyšší než ve stejném období v roce 2015.

Vedly nepravdivé informace

Největší podíl na zjištěných nedostatcích mělo použití nekalých a klamavých obchodních praktik. Nejčastěji se jednalo o neposkytnutí zákonem stanovených informací, případně o poskytnutí neúplných či jinak zavádějících údajů, ať již o prodávajícím, o podmínkách uzavření smlouvy nebo o uplatnění práv z této smlouvy vyplývajících .

Druhou nejčastěji porušovanou povinností kontrolovaných osob bylo neposkytnutí řádných informací spotřebiteli o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění, tedy když vám zboží doručí poškozené nebo nefunkční. Ve třech desítkách případů zjistili kontroloři také nesplnění formálních náležitostí při vyřizování reklamací.

reklama