Zástupci spolku uvedli, že se pro soudní cestu rozhodli "z nedostatku jiných účinných způsobů nápravy." "Česká republika má stále jedny z nejvyšších emisí skleníkových plynů na obyvatele v EU a opatření podnikaná vládou nejsou v souladu s cíli Pařížské dohody," řekl člen rady spolku Jakub Zamouřil. Podle zprávy o životním prostředí za rok 2018 má Česko v rámci EU nadprůměrné emise skleníkových plynů na obyvatele - v roce 2017 to bylo 12,2 tuny CO2 ekvivalentu, což je míra používaná pro srovnání emisí různých skleníkových plynů v závislosti na jejich potenciálu pro globální oteplování. To je 47 procent nad průměrem EU. Podobně Česko dopadlo v roce 2016.

V rámci Pařížské dohody se Česko přihlásilo s ostatními státy EU k cíli snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů nejméně o 40 procent ve srovnání s rokem 1990. Zavázalo se i přispět k udržení nárůstu průměrné globální teploty výrazně pod hranici 2°C proti období před průmyslovou revolucí. Zamouřil však upozornil, že emise skleníkových plynů se v posledních letech naopak zvýšily. "Je potřeba výrazně zvýšit ambice v oblasti snižování emisí a zavést opatření, která zajistí potřebné tempo transformace hospodářství na klimaticky neutrální. Vláda však potřebné kroky nečiní a tím porušuje nejen mezinárodní dohody, ale i ústavou daná práva českých občanů," dodal.

Podle spolku stát porušuje sedmý článek ústavy, podle něhož má stát dbát o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství. Aktivisté v tomto ohledu kritizují extenzivní zemědělství, těžbu či pálení uhlí a dřeva.

Podobné žaloby byly podány už v dalších zemích. Spolek se odkázal například na Nizozemsko, kde Nejvyšší soud loni rozhodl, že stát musí do konce desetiletí snížit objem emisí skleníkových plynů o 25 procent, původní plán byl 17 procent. V Německu loni s klimatickou žalobou neuspělo několik farmářských rodin. Petici spojenou s francouzskou kampaní podepsaly dva miliony lidí. Právník Martin Madej za spolek k žalobám uvedl, že státy mají "v rukou" nejúčinnější nástroje pro boj s klimatickou změnou a za nečinnost by měly nést odpovědnost.

Služby právníků chce spolek zaplatit z příspěvků členů a crowdfundingu. V crowdfundingové kampani dosud vybral zhruba 14.000 korun. Spolek má i transparentní účet, Madej ČTK sdělil, že k dnešku činí celkové příspěvky zhruba 85.000 korun. Právník uvedl, že spolek potřebuje nejméně 250.000 korun.