Česko má aktuálně k dispozici dva pronajaté vrtulníky Black Hawk s vaky o objemu 3000 litrů a také dva policejní vrtulníky s bambi vaky na 900 litrů. Prvně jmenované stroje jsou podle Rakušana v neustálé pohotovosti.

"Jsou součástí modulu leteckého hašení v rámci mechanismu civilní ochrany Evropské unie. To je něco, na co jsme se velmi koncentrovali i v rámci našeho předsednictví. Zařídit v Evropské unii takový systém, který umožní rychlé hasební práce ve všech částech Evropy," uvedl ministr, podle kterého chce stát pořídit další vrtulníky. Na nákup prvního by mohl v příštím roce získat peníze z EU.

I letos se nad rámec běžných investic pokračuje v pořizování nové zásahové techniky pro profesionální i dobrovolné hasiče. Jde o celkem 24 cisteren na velkoobjemové hašení a 44 čtyřkolek s hasicí technikou.

Chystají se také úpravy legislativy, uzákoněno má být například nové posuzování bezzásahových území. Generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček dnes uvedl, že vrtulníky letos byly v akci třikrát.

Zvýšené riziko požárů platí v současnosti pro téměř celé území ČR. Výjimkou je pás na pomezí Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje. Naopak pro Karlovarský a Ústecký kraj či části Plzeňského, Středočeského, Libereckého a Jihomoravského kraje a Vysočiny platí výstraha na vysoké nebezpečí vzniku požárů.

Oheň se v důsledku dlouhotrvajícího sucha může rychle rozšířit, způsobit velké škody a ohrozit lidské životy, uvedli meteorologové. Lidé by proto v lesích a jinde v přírodě neměli rozdělávat oheň. Doporučeno je řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Mělo by se také dbát na úsporné hospodaření s vodou.

K již zmíněnému nejhoršímu lesnímu požáru v historii země došlo minulý rok v létě právě v oblasti NP České Švýcarsko v Ústeckém kraji. Policie na jaře oznámila objasnění případu, zadrženému hrozí v případě prokázání viny až 15 let za mřížemi.