reklama

Benda v tiskové zprávě uvedl, že opatření resortu mají sloužit jen k izolaci zdrojů nákazy novým typem koronaviru, nikoliv k plošnému uzavírání provozoven. Kromě ústavy podle něj počínání vlády odporuje i rozsudku, který v dubnu zrušil čtyři opatření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO).

Nouzový stav v Česku přestal platit se začátkem tohoto týdne. Kabinet před týdnem souhlasil s tím, aby po vypršení nouzového stavu regulovala místo krizových opatření vlády ministerská rozhodnutí například nošení roušek na veřejných místech, provoz škol, konání hromadných akcí a provoz restaurací či ubytovacích služeb. Vládní plán rozvolňování opatření proti nemoci covid-19 totiž s řadou opatření počítá do příštího pondělí 25. května.

Benda uvedl, že jeden ministr nesmí mít možnost "vypnout" celé hospodářské odvětví. "Pokládám za skandální, že skončil nouzový stav a řízení podle krizového zákona a ministerstvo zdravotnictví s vědomím vlády jako celku nadále pokračuje v plošných zásazích do občanských svobod. Je nemyslitelné, aby jeden resort pod pláštíkem protiepidemiologických opatření měl pravomoc vypínat celé segmenty ekonomiky," řekl.

Takový stav podle Bendy nemůže trvat ani týden. Konkrétně poukazuje například na provoz restaurací. "Toto opatření je ve zjevném rozporu jak s Ústavou ČR, tak s rozhodnutím Městského soudu v Praze, které je pravomocné, přestože si vláda podala kasační stížnost," dodal. Kabinet počítá s tím, že do pondělí 25. května zůstane opatřeními omezen provoz vnitřních prostor restaurací či zoologických zahrad, zavřena budou ubytovací zařízení nebo sauny.

Vojtěch minulý týden uvedl, že tato omezení nezasahují plošně do základních lidských práv a svobod, takže je ministerstvo vyhlásit svými opatřeními může. "Podle posouzení právníků a ve světle judikatury, kterou respektujeme, je to možné," uvedl. Doufá ale ve schválení mimořádného zákona s dočasnou účinností do konce roku, který by kompetence resortu zpřesnil.

V dubnu rozhodl Městský soud v Praze o zrušení čtyř opatření, která omezila volný pohyb, maloobchod a služby v provozovnách. Kabinet následně musel pravidla přijmout jako krizová opatření. Později jiný senát soudu zamítl žalobu proti mimořádným opatřením o uzavření škol. Podle Vojtěcha rozsudky připouštějí, aby ministr zdravotnictví rozhodoval vlastními opatřeními v případech, kdy nezasahuje plošně a zásadně do základních lidských práv a svobod. V případě restaurací se podle něj o takový zásah nejedná.

Podle právníka Lukáše Krause z kanceláře Frank Bold je sporné, zda má ministerstvo zdravotnictví pro svá mimořádná opatření, účinná od dnešního dne, zákonný podklad. Týká se to například provozu zoologických a botanických zahrad, činnosti holičství a kadeřnictví, muzeí, galerií, a výstavních síní, shrnuje v analýze.

Kraus zmiňuje i povinnost nošení roušek podle ustanovení, které umožňuje nařídit "činnost k likvidaci epidemie či nebezpečí jejího vzniku". "Vláda si je zřejmě vědoma nedostatečného zákonného podkladu pro možnost nařídit roušky, což naznačuje i návrh speciálního pandemického zákona, který́ má nově výslovně tuto kompetenci ministerstvu svěřit," uvedl. Zákon s účinností do konce roku má podle Krause také dílčí nedostatky, například chybějící parlamentní kontrolu.

reklama