Podle Blažka není ze zákona zřejmé, kdo má kompetenci rozhodovat o záležitostech služebního poměru v případech, kdy příslušníci bezpečnostních složek přecházejí mezi sbory. Spor, který vyústil v kompetenční žalobou mezi resorty, se týká příslušníka policejního sboru, který k policii před třemi lety přešel z pozice strážného Vězeňské služby a domáhá se doplatku mzdy za dobu, kterou musel strávit v pohotovosti, ačkoliv byla určena pro pauzu na stravování.

Návrh na zahájení řízení podle serveru nesměřoval k příslušnému policejnímu funkcionáři, ale ke bývalému nadřízenému ve Vězeňské službě, který konstatoval svoji nepříslušnost a návrh postoupil krajskému ředitelství policie. Věc se tak měsíce střídala mezi funkcionáři a skončila sporem mezi ministry vnitra a spravedlnosti.

Blažek nyní konstatuje, že zmíněná nejistota představuje systémový problém řešený ve věcech více příslušníků s více bezpečnostními sbory. Zákon podle něj neumožňuje, aby rozhodovalo více služebních funkcionářů, ani neupravuje speciálně tuto kompetenci v případě přechodu mezi sbory.

Žalobu posoudí kompetenční senát Nejvyššího správního soudu v Brně, který posuzuje kompetenční spory uvnitř veřejné správy.