Novela, kterou podepsal i bývalý ministr dopravy Dan Ťok, předpokládá, že vlastník komunikace by provozovatele automobilu nejprve vyzval, aby vozidlo podrobil pravidelné technické prohlídce, nebo je odstavil jinam. Pokud by provozovatel nereagoval, mohl by odstranit vůz na náklady provozovatele až po dvou měsících. Provozovatele by také musel informovat o tom, kde si může automobil vyzvednout. V případě, že by provozovatel o vozidlo nejevil zájem, vlastník komunikace by je mohl vydražit, případně nechat zlikvidovat.

Déle než půlroční parkování automobilu bez platné technické kontroly by bylo podle novely také přestupkem. Hrozila by za něj stejně jako za odstavení klasického vraku pokuta až 300.000 korun.

Poslanci ANO Barbora Kořanová, Patrik Nacher a Robert Králíček navrhli, aby bylo možné odstranit auto již po třech měsících od doby, kdy skončila platnost technické kontroly. Chtějí také do zákona doplnit zákaz odstavovat vozidla na chodníku a chtějí doplnit pravomoc policistů nebo strážníků nechat odstranit vrak nebo auto, které má propadlou technickou kontrolu po dobu delší než stanovuje zákon.

Marian Jurečka (KDU-ČSL) chce zmírnit navrhované opatření tak, aby vlastník komunikace musel oslovit i nejbližší příbuzné vlastníka odstaveného vozidla, pokud tento vlastník v dané lhůtě vůz neodstraní. Zdůvodňuje to tím, že vlastník může být dlouhodobě v zahraničí nebo v nemocnici.

Poslanci Zuzana Ožanová (ANO) a Ondřej Polanský (Piráti) chtějí modernizovat ustanovení, které obcím umožňuje zpoplatnit užívání některých komunikací. Současná úprava je podle Polanského příliš svázaná a neodpovídá možnostem digitálních technologií. Obce by podle poslanců mohly nařízením stanovit oblasti, kde je možné zpoplatnit užití pozemních komunikací. Podmínkou bude pouze to, že tím nebude ohrožena veřejná bezpečnost a plynulost provozu nebo jiný veřejný zájem.