reklama

Ministerstvo práce pod vedením ministra Marina Jurečky plánuje navázat úzkou spolupráci s tamními institucemi specializovanými na zprostředkování zaměstnání. Cílem je lákat zejména na český pracovní trh kvalifikované odborníky a experty, přičemž důraz je kladen na oblasti informačních technologií a výzkumu.

Jurečka na tiskové konferenci zdůraznil, že i přes nízkou nezaměstnanost v České republice se zaměřuje na oblasti, kde lze získat lidi s vysokou odborností. Míra nezaměstnanosti v některých jižních zemích EU, zejména mezi mladými, je výrazně vyšší než průměr v celé unii. Cílem je tedy lákat tyto lidi na český pracovní trh, přičemž vedení úřadu práce aktivně pracuje na navázání spolupráce s tamními partnery.

Navíc se Česká republika snaží využít potenciál domácí pracovní síly, zejména těch skupin, které jsou tradičně méně zapojeny do trhu práce. Patří sem rodiče malých dětí, senioři, lidé s handicapem a uprchlíci. Ministerstvo práce představilo model na podporu získání zaměstnanců z různých zdrojů, včetně domácí pracovní síly, občanů Evropské unie a lidí ze zemí mimo EU.

Kolik pracovníků by firmy mohly získat a kde by je hledaly ukáže nový model trhu práce. Tento model bude brát v úvahu náklady i přínosy různých opatření a legislativních změn, například v oblasti zákoníku práce, stavebních předpisů a imigrační politiky.

České firmy, zejména ty zaměřené na technické oblasti, vyjádřily zájem o pracovníky z různých zemí, jako jsou Indie, Indonésie, Vietnam nebo Filipíny. Zaměstnavatelé chtějí odstranit byrokratické bariéry a usnadnit příchod zahraničních pracovníků do České republiky.