"Taylor byl nositelem té nejlepší československé tradice. Mimo své nasazení v oblasti bojové medicíny organizoval také humanitární pomoc - od prvního dne války zajistil desítky dodávek do nedostupných oblastí, prováděl extrakce civilistů, koordinoval ohromující množství dobrovolníků. Budeme postrádat jeho pronikavou inteligenci, zkušenosti i výjimečnou míru erudice v oblasti válečných konfliktů," uvedli zástupci projektu.

Dodávají, že medik od začátku války obětoval pomoci Ukrajině svůj osobní i pracovní život, finance i spánek. "Když mluvil o padlých a zraněných, v očích měl soucit. Svými činy nás opakovaně přesvědčil, že má smysl bojovat za lepší svět, že i v nejtěžších momentech je možné držet se svých morálních hodnot a jednat lidsky," píší.

"O svých zásluhách mluvil poskrovnu. Jeho nasazení, síla a láska nás inspirují k tomu, abychom se stále zlepšovali jako lidé a pomáhali ostatním. Taylorovo odhodlání a osobní statečnost založená na pevných zásadách spravedlnosti a svobody jsou pro nás příkladem, který bychom i my měli následovat," dodávají zástupci projektu, kteří se rozhodli pravou identitu medika zatím nezveřejňovat.

reklama