reklama

Pokud se u vás projeví pozitivní antigenní test, spojte se se svým praktickým lékařem telefonicky a detailně s ním probere­te své aktuální potíže a rizika spojená s možnou nákazou v posledních 14 dnech.

Zhodnotíte potenciální vystavení se nákaze, jako jsou kontakty s osobami, které byly nebo mohly být nakažené, či pobyt na místech s možným rizikem nákazy. Následně si domluvíte termín a čas návštěvy v ordinaci a požádáte lékaře o vystavení neschopenky, pokud je to potřeba.

V konzultaci s lékařem rovněž projdete rizika závažnějšího průběhu onemocnění, zejména pokud patříte do skupiny s vyšším rizikem (vyšší věk, cukrovka, obezita, vysoký krevní tlak, chronická plicní onemocnění, závažná srdeční, jaterní nebo ledvinová onemocnění, závažné imunodeficience, užívání imunosupresiv, probíhající onkologická léčba).

Pokud lékař zhodnotí zvýšené riziko závažného průběhu, může doporučit infuzi s monoklonálními protilátkami. Tyto protilátky se vážou na virus a brání mu ve vstupu do buněk. Infuze, podávané do 10 dnů od začátku příznaků, výrazně snižují riziko závažného průběhu onemocnění, hospitalizace a úmrtí. Infuze jsou podávány v rámci krátkých ambulantních návštěv na speciálních infuzních místech v každém okrese.

Důležité je používat respirátor, nesahat na jeho přední stranu a manipulovat s ním s opatrností. V případě zvlhnutí nebo znečištění jej vyměňte. Při sundávání respirátoru dodržujte bezpečnou techniku, tj. nesahat na přední stranu a sundat pomocí lemu (gumiček) zezadu. Po sundání respirátor okamžitě zahoďte a umyjte/vydezinfikujte si ruce.

Sledujte svůj zdravotní stav, pravidelně měřte teplotu, a pokud máte nadměrné ztráty tekutin, monitorujte množství a barvu moči. V případě malého množství tmavé moči pijte více tekutin.

Pravidelně měřte krevní tlak a pulz, zejména pokud užíváte léky na vysoký tlak. Upozorněním může být náhlý a setrvalý pokles krevního tlaku mimo běžné hodnoty, což konzultujte s ošetřujícím lékařem.

Při jakýchkoli pochybnostech o svém zdravotním stavu kontaktujte svého praktického lékaře, ambulantního specialistu, lékařskou službu první pomoci nebo zdravotnickou záchrannou službu.