Návrh, který se týká výhradně dodávek plynu, má zamezit případům, kdy jsou velcí spotřebitelé bez dodavatele, což by pro ně mohlo být likvidační. Vláda zároveň v příštím týdnu doplní okruh veřejných subjektů, pro něž budou platit maximální ceny elektřiny a plynu.

V současné době DPI povinně přebírá zákazníky jiného dodavatele, pokud firma pozbyde oprávnění nebo možnost dodávat elektřinu nebo plyn. V případě plynu je však tato povinnost limitována spotřebou do 630 MWh, zákazníky s vyšší spotřebou mohou odmítnout. Dnes schválené nařízení vlády to mění. Bez toho by totiž podle odůvodnění nařízení mohli velcí spotřebitelé čelit existenčním problémům. Zahrnovat by mělo v době mimořádné tržní situace zákazníky, na něž se vztahují zastropované ceny plynu.

Dodavatelé tyto zákazníky v některých případech původně odmítali z obav, že nebudou mít pro ně dostatek plynu. Ten by jim ale podle návrhu měl zajistit a nabídnout obchodník s plynem, v něm má stát většinu hlasovacích práv a současně má zajištěnu stanovenou minimální přepravní kapacitu do ČR. Tím je nyní společnost ČEZ, která má sjednané kapacity v nizozemském LNG terminálu a disponuje přepravními trasami do ČR.

Podle odhadů by v takovém případě mělo být poptáván u DPI asi jeden milion megawatthodiny plynu. Státní rozpočet by to mělo podle odhadů vyjít na zhruba dvě miliardy korun. Peníze jsou ovšem podle vlády už započteny v nákladech na celkové zastropování cen. To by podle ministerstva financí mělo vyjít maximálně na 130 miliard korun.

V příštím týdnu by se podle Fialy měla vláda zabývat dalším nařízením, které by mělo rozšířit okruh subjektů, pro něž budou platit zastropované ceny energií. Podle návrhu, který je nyní v připomínkovém řízení, by cenový strop měl platit i pro státní nebo městské podniky, které nemají obchodní charakter. Typicky půjde například o technické služby nebo kulturní centra. Podmínkou je, aby je vlastnil stát nebo územní samosprávné celky. Původně měl pro firmy z veřejného sektoru bez obchodní povahy zajišťovat energie státní obchodník, jeho fungování je však po přijetí zastropovaných cen nejisté.

Dodavatelem poslední instance jsou v případě dodávek plynu v současné době v závislosti na konkrétním regionu společnosti E.ON Energie (Jihočeský kraj), Pražská plynárenská (Praha a nejbližší okolí) a innogy Energie (zbytek ČR). Letošní novela energetického zákona zkrátila režim dodavatele poslední instance z původních šesti měsíců na polovinu.