reklama

O vzniku nové vlády jednají koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a koalice Pirátů se STAN. Lidovec Marek Výborný a Petr Gazdík ze STAN, kteří se podílí na sladění programů stran pro školství, označili v pondělí ve shodě s doporučením EDUin za prioritu modernizaci učebních plánů a snížení nerovností ve vzdělávání. Shodli se rovněž, že by se měla schválit novela zákona o pedagogických pracovnících, která počítá mimo jiné s fixací platů pedagogů na 130 procentech průměrné mzdy v ČR.

Společnost EDUin připomněla, že výuka je nyní podle školní inspekce přesycena velkým množstvím učiva a k jeho redukci vyzývá i vládou schválená Strategie vzdělávání Strategie 2030+. Potíž je podle EDUin i to, že učitelé chápou nejednotně takzvané kompetence, tedy dovednosti a schopnosti, které si mají žáci ve škole osvojit. Vzdělávací plány by se proto měly upřesnit a nabízet učitelům i postupy, jak mohou dovednosti rozvíjet, uvedl EDUin.

Vláda by podle analytika EDUin Jana Zemana neměla brát ohled na čtyřleté funkční období a měla by dělat i nepopulární, ale dlouhodobě efektivní rozhodnutí ke snížení nerovností ve vzdělávání. Odborníci dlouhodobě upozorňují na to, že školní úspěch v ČR závisí víc než v jiných vyspělých zemích na regionu a sociálním postavení rodiny dítěte. Pro stát by přitom bylo výhodné zlepšit vzdělávání chudých žáků, protože by v budoucnu mohli přispívat víc do ekonomiky státu. "V tomto ohledu je nutné přemýšlet nad zacílenou podporou škol a žáků z komplikovaného a nepodnětného prostředí. Opatření pro snižování nerovností se projevují v dlouhodobém měřítku," řekl Zeman.

Zároveň je podle EDUin potřeba myslet na financování školství. Růst platů učitelů by podle EDUin měl držet tempo s růstem nominálních mezd v ekonomice a rozpočet na ně by se měl každý rok navyšovat asi o jedno procento kvůli nárůstu počtu žáků v důsledku demografického vývoje. Společnost upozornila, že řada pedagogů ve školách se nyní blíží důchodovému věku a investice do platů bude důležitá pro zájem o práci ve školství zhruba za pět až deset let.

EDUin doporučil, aby nová vláda usilovala o navýšení investic do resortu na průměr zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ve výši 4,6 procenta podílu HDP. "Z posledních dat z roku 2018 za ním zaostáváme o 0,5 procenta, což je opravdu velké číslo, pokud uvážíme, že se jedná o chybějící částky v řádu desítek miliard korun," dodal konzultant EDUinu Karel Gargulák.

reklama