Předkladatelé v důvodové zprávě uvádějí, že zákon o zpravodajských službách byl od roku 1994 vícekrát novelizován, aby odrážel technologický a společenský vývoj. Na základě posledních zkušeností s činnostmi, které ohrožují národní bezpečnost, je podle důvodové zprávy potřeba lépe vymezit působnost zpravodajských služeb.

Například BIS by podle nového znění zákona neměla zabezpečovat informace o "činnostech ohrožujících státní a služební tajemství", ale o "záměrech i činnostech ohrožujících ochranu utajovaných informací". Doplnit povinnost zjišťovat informace také o "záměrech" má předpis doplnit i u činností, které mohou ohrozit bezpečnost nebo významné ekonomické zájmy ČR.

Zákon má také nově přímo v popisu působnosti BIS uvádět, že kontrarozvědka má zjišťovat informace o záměrech a činnostech "spočívajících v šíření a zneužití zbraní a střeliva, zbraní hromadného ničení, jejich nosičů, vojenského materiálu, výbušnin a zboží dvojího užití". Podobné formulační změny se týkají i ÚZSI a VZ.