Zákon by podle něj mohla Sněmovna projednat příští týden zrychleně, aby mohl co nejdříve platit. Řešit by měl i nárok na ošetřovné.

Zatím podle Gazdíka může o uzavření školy rozhodnout hygienická stanice při velkém počtu nakažených žáků. Nesleduje se ale už tolik nemocnost pedagogů. Nyní by podle ministra měl tuto pravomoc sám ředitel.

"Návrh zákona o pandemickém ředitelském volnu stanovuje, co může dělat ředitel, když mu dochází učitelé. Aby mohl reagovat rychleji, než by rozhodla krajská hygienická stanice," uvedl Gazdík. "Jedná se o výrazné zjednodušení možnosti ředitelů udělit buď ředitelské volno, nebo nařídit distanční výuku, a to až v délce deseti dnů," uvedl Gazdík.

Někteří ředitelé a zástupci profesních organizací poukazovali na to, že při ředitelském volnu nemají rodiče nárok na krizové ošetřovné. Podle Gazdíka by ale i tuto problematiku měl jím překládaný zákon řešit.