reklama

Data v první polovině dubna poskytlo přes 2450 lidí ze všech krajů ČR. Lehké duševní potíže značily výsledky u 35 procent žen a 28 procent mužů. Středně závažné a vysoce závažné duševní potíže pak vycházely u 23 procent žen a 15 procent mužů. ČTK o tom dnes informoval mluvčí NUDZ Jan Červenka.

"V rámci našeho dotazníku jsme se zaměřili především na nejčastější problémy - úzkostné problémy a deprese. Jejich jednoroční výskyt v populaci bývá asi kolem 20 procent, běžnější jsou u žen, přičemž u mužů je naopak běžnější nadužívání alkoholu a dalších psychoaktivních látek," uvedl Michal Pitoňák z NUDZ, který studii zvanou Já a covid-19 zorganizoval.

Zhruba desetina dotazovaných se setkala s nějakou formou diskriminace či jiného druhu nevhodného chování v důsledku nemoci covid-19. Mezi nejčastější patřila nadměrná ostražitost a udavačství ze strany okolí a nevraživost vůči určitým skupinám, jako jsou například chalupáři, pendleři či Pražané.

"U vnímané zranitelnosti vůči infekci jsme naměřili obecnou hodnotu, která obvyklé hodnoty převyšovala pouze mírně, avšak u druhého ukazatele - odporu vůči mikrobům - jsme zaznamenali značně zvýšené hodnoty u mužů i žen," dodal Pitoňák. Povinné nošení roušek dodržuje 96 procent respondentů, ale častější mytí rukou připustilo pouze 73 procent respondentů a užívání dezinfekčního prostředku jen 69 procent.

Z výsledků také vyplynulo, že většina lidí souhlasí s tím, aby nošení roušek bylo povinné pro všechny v místech, kde je to odůvodněné, avšak mělo by být dobrovolné například v parcích či v přírodě, kde lidé nejsou druhým blíže než 2,5 metru.

Loading...
reklama