reklama

Ženy v tomto ohledu před partnery mlží častěji. Sedm procent jich občas novou věc schová do skříně a potom předstírá, že o tom manžel ví, ale nepamatuje si to.

Pokud výplatu tají muži, podle třetiny z nich je pouze jejich věc, kolik vydělají. Pouze pět procent partnerů skrývá plat úplně. Nejvíc, devět procent, je věku 45 až 53 let, nejotevřenější (jedno procento) jsou mladí ve věku 18 až 26 let. Nejčastější důvod k zatajení skutečného příjmu před druhým z manželů je argument, že jde o osobní záležitost. Dále 16 procent respondentů uvedlo, že je již partner v otázce financí zklamal a chrání se tak. Na 15 procent lidí si schovává finance bokem pro případ rozvodu.

Když jeden z manželů zatají utrácení bez porady, 58 procent partnerů by to řešilo debatou nad problémem a stanovením pravidel. Každý osmý by to neřešil a každý desátý by v takové situaci přistoupil k oddělení bankovních účtů.

O vysoké míře důvěry mezi partnery vypovídá i fakt, že naprostá většina Čechů se před nákupem doma poradí. Polovina uvedla, že se radí před nákupem jakékoliv věci, 42 procent by k tomuto kroku přistoupilo pouze u dražších věcí, jako je automobil.

Každý devátý někdy v minulosti zatajil před partnerem nákup něčeho pro sebe. Plnou cenu nepřizná 17 procent mužů a 15 procent žen.

reklama