reklama

Množství zemřelých za celý květen je stále mírně vyšší, než činí průměr za roky 2015 až 2019. Například v letošním březnu ale počty úmrtí byly téměř o dvě třetiny vyšší než pětiletý průměr, kdežto v květnu už byly vyšší jen o jednotky procent.

"Zatímco v dubnu byla úmrtnost ještě o 28 procent vyšší (proti průměru let 2015 až 2019), květnový úhrn 9300 zemřelých odpovídal již jen pětiprocentní nadúmrtnosti," sdělila vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ Terezie Štyglerová. "Měsícem s historicky nejvyšším počtem zemřelých v historii samostatného Česka tak zůstává březen 2021, kdy podle předběžných výsledků zemřelo 16.700 osob, tedy o 62 procent nad průměrem," doplnila.

Týdenní počty zemřelých v květnu klesly na úroveň let před pandemií. Nejvyšší byly letos v týdnu od 8. do 14. března, kdy zemřely zhruba 4000 lidí. Od té doby počty mrtvých klesaly. Na přelomu dubna a května už činil týdenní počet úmrtí asi 2500 a na konci května se dostal pod 2000.

U nejvyšší věkové skupiny obyvatel Česka se dokonce úmrtnost dostala pod průměr let před pandemií covidu-19. Podle ČSÚ bylo množství mrtvých ve věku 80 a více let v květnu o šest procent nižší než pětiletý průměr. Průměrné úrovni z let 2015 až 2019 se přiblížila také úmrtnost u ostatních seniorů. U sedmdesátníků a šedesátníků byla pouze o jednotky procent nad průměrem.

Pokles počtu zemřelých zaznamenaly v květnu ve srovnání s dubnem všechny regiony v Česku. Nad průměrem let 2015 až 2019 bylo nejvýrazněji množství zemřelých na Vysočině, a to o 17 procent. Naopak nejblíže úrovni před pandemií byl Karlovarský kraj, kde počet mrtvých přesáhl průměr o pět procent.

ČSÚ neuvedl příčiny úmrtí. Podle dřívějších informací statistiků například loni byla nemoc covid-19 druhou nejčastější základní příčinou úmrtí. Podlehlo jí v roce 2020 dohromady 10.539 lidí, tedy více než osm procent všech zemřelých. Letos v květnu zemřelo podle údajů na webu ministerstva zdravotnictví přibližně 700 lidí s covidem-19, zatímco v dubnu to bylo přes 2500 lidí. Nemocnice však část úmrtí nahlašují se zpožděním zpětně.

reklama