Údaje dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ), podle kterého loňské mzdy zdravotníků mimo jiné ovlivnily covidové odměny. Průměrná hrubá mzda v Česku činila v loňském roce 37.900 korun měsíčně.

Lékaři brali v loňském roce v průměru 83.808 korun měsíčně hrubého. Meziročně stoupla jejich mzda o téměř 10.000 korun, tedy o 12,9 procenta.

"Za posledních pět let došlo k navýšení mezd lékařů celkem o téměř 50 procent. V absolutním vyjádření jde o bezmála 28.000 korun, přičemž nejvýraznější růst byl zaznamenán v posledních dvou letech," uvedl ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ Martin Mana. Do loňských mezd lékařů se také promítly covidové odměny, které schválila vláda až do výše 75.000 korun.

Výrazně vyšší výdělky mají lékaři zaměstnaní v přímo řízených organizacích ministerstva zdravotnictví, jako jsou fakultní nemocnice a specializované ústavy, a v příspěvkových organizacích krajů. Loni si v průměru přišli na 105.000 Kč měsíčně, zatímco jejich kolegové pracující v soukromých zdravotnických zařízeních, včetně krajských nemocnic majících formu akciové společnosti, brali kolem 70.000 Kč.

Průměrný výdělek všeobecných sester v loňském roce činil 52.569 korun hrubého měsíčně. Meziročně se mzdy sester zvýšily o 15,6 procenta, absolutně o 7000 korun. I v tomto případě se podle ČSÚ do platů promítly covidové odměny.

Průměrná mzda všeobecných sester se specializací loni činila 63.700 Kč. Jejich kolegyně bez specializace vydělávaly o 15.000 korun méně.

Pro lékaře i všeobecné sestry platí, že muži pobírají v průměru vyšší mzdy než ženy. "Minulý rok lékaři vydělávali v průměru 95.000 korun měsíčně, tj. o téměř 20.000 více než lékařky," uvedla Markéta Pištorová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. Výdělek mužů pracujících jako všeobecná sestra loni dosáhl 66.000 Kč měsíčně, zatímco v případě žen 52.000 Kč.

Průměrná hrubá měsíční mzda zdravotnických záchranářů činila v roce 2021 téměř 70.000 Kč, v případě ošetřovatelů to bylo 37.000 korun. Praktické sestry vydělávaly v průměru 48.000 korun hrubého, což byl více než dvojnásobek toho co před pěti lety.