Už dříve ministerstvo zdravotnictví nařídilo nemocnicím zřídit vyhrazená lůžka pro pacienty s COVID-19 a nemocnicím následné péče zakázalo přijímat do péče nové pacienty.

"S ohledem na situaci v Itálii a ve Španělsku se ukazuje, že příprava nemocnic je klíčová," řekl ministr. Resort podle něj spolupracuje i s kraji, které by měly mít své koordinátory a metodiku.

Nemocnicím v dokumentu nařizuje "uvnitř zdravotnického zařízení vyčlenit na vstupu do zdravotnického zařízení, nebo na jiném vhodném místě, prostor pro provedení třídění všech pacientů vstupujících do zdravotnického zařízení, včetně pacientů předávaných zdravotnickou záchrannou službou". Musí také zpracovat metodiku zaměřenou na identifikaci pacientů s podezřením na nákazu novým typem koronaviru a podle ní začít na vyčleněném místě pacienty třídit.

Například v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) před deseti dny postavili před vstupem do budovy stan, kde všem vstupujícím včetně zaměstnanců měří teplotu. Zakázané jsou tu i návštěvy a provoz je omezený na akutní výkony a vyšetření.

Fakultní nemocnice v Motole, Nemocnice na Homolce a Ústřední vojenská nemocnice testují každého přijatého pacienta na COVID-19, bez výsledku ho lékaři neoperují, pokud to není neodkladné.

O každém nakaženém musí nemocnice udělat záznam do informačního systému, uvedlo ministerstvo na webu. "Současně musí poskytovatelé zdravotních služeb akutní lůžkové péče stejným způsobem do jedné hodiny od výskytu každé z následujících událostí oznámit, že přijali do péče pacienta s onemocněním koronavirem, který je v těžkém stavu, nebo jehož zdravotní stav vyžaduje použití podpory dýchacích funkcí či použití extrakorporální membránové oxygenace (ECMO)," uvedla mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová.

Nemocnice musí také zřídit "dispečink" osobních ochranných pomůcek za účelem centrální evidence stavu jejich zásob, plánování jejich potřeby a jejich přidělování. Ministerstvo tak chce mít přehled, kterým nemocnicím je třeba pomůcky dodávat. "Situace se za poslední dny výrazně zlepšila, ale je nutné mít maximální přehled, aby se s pomůckami nakládalo co možná nejefektivněji," řekl ministr. Před začátkem dodávek, které nyní vozí letadla z Číny, měly nemocnice zásoby ochranných pomůcek jako jsou respirátory, roušky, rukavice nebo dezinfekce, řádově na několik dní.

Podle posledních zveřejněných údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky z roku 2018 je v Česku 194 nemocnic akutní a následné péče. Z celkových 60.328 lůžek je akutní péče poskytovaná na zhruba 48.000 lůžkách. Na 10.000 obyvatel ČR tak je necelých 57 lůžek akutní a následné péče. Kraje zřizují asi 38 procent lůžek, města necelých osm procent. Ve státem řízených nemocnicích pracuje asi 20 procent z celkem zhruba 50.000 lékařů a zubařů a téměř 25 procent nelékařských zdravotníků. Dalších 20 procent lékařů a 29 procent zdravotníků pracuje v krajských nemocnicích.