O schválení novely ve třetím čtení informovala Poslanecká sněmovna na twitteru. "Přísnější postihy pro převaděče vydělávající na lidském neštěstí. Tuto novelu jsme právě schválili ve Sněmovně. Stejně tak zavádíme snazší podmínky pro experty z třetích zemí (např. pro pracovníky v IT z Ukrajiny), kteří hledají uplatnění na našem trhu práce," uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) na téže sociální síti.

Vládní novela připouští až osmiletý trest odnětí svobody pro převaděče migrantů, kteří při pašování vystaví větší počet osob nelidskému nebo ponižujícímu zacházení. Podle předchozích soudních rozhodnutí se za větší počet považuje alespoň sedm lidí. Tato skutková podstata se nebude vztahovat pouze na migraci do Česka, ale také do jiných zemí Evropské unie.

Vládní návrh novely zákona také zahrnuje možnost uložit až dvouletý trest vězení cizincům, kteří by neuposlechli rozhodnutí o vyhoštění. V souladu s unijními předpisy bude zákon doplněn o ustanovení, kterým bude českým orgánům uloženo vynucovat rozhodnutí o povinnosti cizince opustit území EU, i v případě, že takový příkaz vydal orgán jiného členského státu EU.

Uprchlíci z Ukrajiny nově budou muset nechat zapsat svá auta do evidence vozidel. Za jízdu nezapsaným vozem by jim od ledna hrozila pokuta ve výši až 30 tisíc korun. Obecní úřady mají evidenci spustit od října, lidé pak budou mít na zápis čas do konce roku.

Evidence provozovatelů vozidel s ukrajinskou poznávací značkou by měla zlepšit postižitelnost dopravních přestupků, které s nimi řidiči spáchají. Jde například o překročení nejvyšší povolené rychlosti nebo o neoprávněné zastavení či stání. Zákon pro tyto případy stanoví objektivní odpovědnost provozovatele automobilu. Povinnost se nebude týkat vozidel používaných v mezinárodním provozu.

reklama