antigenní test - tzv. antigenní test je diagnostika infekčního onemocnění založená na detekci antigenu, jenž je specifický pro dané infekční agens (choroboplodný zárodek, patogen). Provádí se stejně jako PCR vyšetření výtěrem z nosohltanu. Výhodou je mnohem rychlejší stanovení výsledku, a to do 15 až 30 minut. Testy jsou levnější, vyšetření je ale méně spolehlivé.

"best in Covid" - slova, který podle médií premiér Andrej Babiš v srpnu na mezinárodní konferenci popsal situaci v Česku, později se země po strmém nárůstu počtu nakažených i zemřelých stala jednou z nejhůře zasažených zemí na světě poměrně k počtu obyvatel.

covid-19 - jedná se o název respirační infekční choroby způsobené novým typem koronaviru, který Světová zdravotnická organizace (WHO) oficiálně pojmenovala 2019-nCoV a poté SARS-CoV-2. Nemoci dosud podle údajů Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) přes 1,65 milionu lidí po celém světě.

dezinfekce - ničení mikroorganismů pomocí chemických či fyzikálních metod, během pandemie ji veřejnost používá především ve formě různých roztoků či postřiků, obchody a restaurace je nabízejí hostům při vstupu, řada lidí nosí dezinfekci i v malých lahvičkách.

home office - práce z domova, která je podle odborníků jedním z klíčových forem boje proti šíření pandemie. V listopadu mělo například na 47 procent zaměstnavatelů v Česku alespoň jednoho pracovníka na takzvaném home office. Zatímco u velkých firem to bylo v 92 procentech podniků, u mikro firem do deseti zaměstnanců ve zhruba třetině.

hydroxychlorochin - hydroxychlorochin a podobná látka chlorochin se již desítky let používají jako prevence i k léčbě malárie a jako lék na některá autoimunitní onemocnění, jako je revmatoidní artritida a lupus. O možné účinnosti této látky v boji s nemocí covid-19 se začalo hovořit v březnu po zveřejnění studie francouzského profesora Didiera Raoulta, experta na infekční choroby v univerzitní nemocnici v Marseille. V říjnu vydaná studie WHO uvedla, že hydroxychlorochin nemá vliv na úmrtnost pacientů s covidem-19 ani na délku jejich hospitalizace.

chytrá karanténa - chytrá karanténa je systém, který má zajistit včasné zachycení, testování onemocnění covid-19 a izolaci v karanténě co největšího počtu potenciálně nakažených osob. Součástí toho je ve spolupráci s nakaženými vytipování kontaktů, na které mohli přenést virus. Jednotlivé nástroje chytré karantény, jako je například aplikace eRouška, však u veřejnosti zatím příliš důvěry nezískaly.

imunita - obranná schopnost organismu vůči nebezpečným vlivům okolního prostředí. Imunita je buď nespecifická (vrozená, přirozená), která napadá a ničí veškeré antigeny, především bakterie a viry, nebo specifická (adaptivní, získaná), která je zaměřena proti jediné konkrétní nemoci a získává se jejím proděláním nebo vakcinací. V případě nemoci covid-19 se doposud přesně neví, jak dlouho protilátky člověka, který nemoc prodělal, ochrání, předpokládá se, že by to mohlo být několik měsíců až rok.

izolace - opatření, které slouží k oddělení nemocných (případně osob s laboratorně prokázanou infekcí, avšak prozatím bez příznaků, tedy v inkubační době) od zdravých osob.

karanténa - karanténa je zákonem definována jako oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy, od ostatních fyzických osob a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit.

klastr - klastrem je v ekonomické terminologii označována koncentrace vzájemně propojených firem a institucí v konkrétním oboru. V souvislosti s koronavirem se termínem klastr označují významná ohniska nákazy koronavirem.

koronavirus - jakýkoli virus, patřící do podčeledi Coronaviridae. Způsobuje onemocnění u zvířat a lidí s různým stupněm závažnosti a jeho název je odvozen od typického uspořádání povrchových struktur lipidového obalu virů ve tvaru sluneční korony. Nový kmen koronaviru, identifikovaný v roce 2019, způsobuje onemocnění, které se označuje jako covid-19. Jeho správné označení je Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2).

Li Wen-liang - čínský lékař, který se před koronavirem snažil své kolegy varovat již v prosinci minulého roku, policie ho však obvinila z šíření poplašných zpráv. Li onemocnění podlehl 7. února, bylo mu 34 let.

lockdown - v doslovném překladu do češtiny znamená tento anglický výraz uzamčení či uzávěru, v původním významu se používal pro uzamčení vězňů v celách jako dočasné bezpečnostní opatření. Širší použití v češtině nalezl jako přejaté cizí slovo v souvislosti s koronavirovou pandemií ve významu uzavření ekonomiky, ale i uzavření celé společnosti (zákaz většiny aktivit), ale i jako zákaz opustit určité prostory.

mytí rukou - spolu s dezinfekcí rukou patří k základním a zároveň nejúčinnějším preventivním opatřením před šířením nákazy infekčními onemocněními, tedy i koronavirem.

netopýři a luskouni - vědci se nyní přiklánějí k názoru, že nový typ koronaviru má přírodní původ a mohl by pocházet od netopýrů. Z těch se mohl nejprve přenést na savce, jako jsou například cibetky nebo luskouni, a posléze na člověka.

nouzový stav - jedná se o státní krizové opatření vyhlašované vládou v případě závažných živelních, ekologických nebo průmyslových katastrof, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. Jeho vyhlášení upravuje ústavní zákon o bezpečnosti ČR. V historii samostatné ČR byl již několikrát zaveden například z důvodu živelních pohrom. V souvislosti s pandemií koronaviru platil letos na jaře po dobu 66 dnů, opětovně byl zaveden na podzim a prodloužen nejméně na 79 dnů.

Orwell - jméno britského spisovatele George Orwella (1903-1950) se objevuje například v souvislosti s novelou zákona o veřejném zdraví, která by dala bezprecedentní pravomoci jednomu superúřadu. Kritiku zejména z řad politické opozice si vysloužila i možnost hygienické služby vyžádat si od mobilního operátora lokalizační data o pohybu nakaženého až tři týdny nazpět ohledně míst, kde pobýval alespoň 20 minut. Podle opozice by úřad Státní hygienické služby měl úlohu Velkého bratra z Orwellova slavného románu 1984. Asi nejčastěji používanou frází z Orwellova díla je věta: "Velký bratr tě sleduje". Výraz Velký bratr se také objevuje mezi kritiky aplikace eRouška a dalších.

pandemie - rozsáhlá epidemie, při níž onemocnění postihuje velké skupiny lidí na rozsáhlém území a to v řadě zemí, případně i na různých kontinentech za určité časové období. V minulosti se celosvětové pandemie týkaly chřipky, moru, cholery či skvrnitého tyfu. Od 80. let 20. století je velkým nebezpečím pandemie AIDS, virem HIV bylo v roce 2018 zasaženo přes 37 milionů lidí, většinou obyvatel subsaharské Afriky. Šíření nákazy nového typu koronaviru vyhlásila WHO za pandemii 11. března.

PES - protiepidemický systém, který rozeznává pět stupňů rizika, vyhodnocených na základě čtyř parametrů, vypovídajících o aktuální nákaze obyvatelstva. Index stanovuje ministerstvo zdravotnictví a hlavní hygienička ČR. Výsledná hodnota indexu se může pohybovat od nuly do 100. Nejmírnější zelené pásmo do 20 bodů, druhé žluté do 40 bodů, třetí oranžové do 60 bodů, čtvrté červené do 75 bodů a páté fialové v případě vyššího skóre. Na každý stupeň jsou navázána konkrétní opatření. Ministerstvo zdravotnictví začalo tento index zveřejňovat 16. listopadu 2020. Ode dneška se ČR vrací opět do čtvrtého stupně přísnosti opatření.

PCR test - jedna ze dvou hlavních metod přímých testů, tedy těch, které zjišťují, jestli je virus v těle stále přítomný - vedle antigenního testu. PCR testy jsou založeny na využití polymerázové řetězové reakce (PCR), která zjišťuje ribonukleovou kyselinu (RNA) viru. Je to výtěrový test z krku nebo z nosu. Na jeho výsledky se zpravidla čeká několik hodin či dní, vzorky je třeba odeslat do laboratoře. PCR test je citlivější než antigenní test.

Prymula - tehdejší náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula se na jaře stal jednou z tváří boje s covidem-19 v ČR. Z ministerstva v květnu odešel, aby se v září vrátil jako ministr. V čele MZ ale skončil po necelých šesti týdnech poté, co schůzkou v restauraci porušil omezení proti šíření nového typu koronaviru. Nyní se mluví o tom, že by měl mít roli v přípravě očkování proti covidu.

remdesivir - aAntivirotický lék remdesivir získal celosvětovou pozornost coby potenciálně účinný lék pro pacienty s vážným průběhem covidu-19 a zdravotníci jej čím dál častěji používají při léčbě pacientů v nemocnici. V listopadu ale WHO užívání léku nedoporučila, pro české pacienty se ale podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) po vyjádření WHO ohledně remdesiviru nic nemění.

reprodukční číslo - reprodukční číslo R pomáhá u epidemií odhadnout, jak se budou šířit. Čím vyšší je číslo R, tím se nemoc rychleji šíří. Reprodukční čísl udává, kolik dalších osob v průměru infikuje jeden nakažený. Číslo je například jedním z kritérií určování rizikového skóre PES.

respirátor - osobní ochrana dýchacích cest, schopná zastavit pronikání viru. Respirátorů je řada druhů podle toho, jak drobné částice umí filtrovat. Nejrozšířenější jsou nyní respirátory třídy FFP2, které zvládnou odfiltrovat až 95 procent pevných částic. Účinnější FFP3, schopné zastavit viry, mají uváděnu minimální filtrační schopnost 99 procent.

rouška - roušky se staly symbolem boje proti koronaviru, jsou ale i nejviditelnějším omezením běžného života. Na jaře jich byl velký nedostatek, v ČR se rozšířilo domácí šití roušek, nyní jsou již běžně dostupné i jednorázové. Rouška přitom na rozdíl od respirátoru nechrání svého nositele, ale účinně brání šíření případné infekce.

rozestupy - jejich dodržování je jedním ze způsobů, jak mohou lidé pomoci snížit riziko nákazy. Pravidlo 3R - tedy roušky, dezinfekce rukou a dvoumetrové rozestupy - se doporučuje již od jarního propuknutí epidemie.

semafor - takzvaný semafor ministerstva zdravotnictví ukazoval riziko nákazy koronavirem v ČR. Mapu se stupni pohotovosti podle okresů začalo ministerstvo publikovat na začátku srpna. Postupně se v ní jednotlivé okresy barvily z bílých bez rizika nákazy, přes zelené s nízkým rizikem a lokálními ohnisky, oranžové s počínajícím komunitním přenosem až po červené, kdy se nákaza šířila prakticky nekontrolovaně. Semafor sloužil k odstupňování restrikcí zaváděných hygieniky pro jednotlivé oblasti, nařizovalo se podle něj třeba uzavírání škol.

Takzvaný cestovatelský semafor se od 9. listopadu používá také pro pravidla vycestování lidí z ČR i pro příjezdy cizinců do republiky. Podle míry rizika přiřazuje zemím barvy od zelené po červenou. Semafor je mezinárodní a jednotný pro celou EU.

sociální bublina - v širším významu sdružuje názorově a hodnotově spřízněné skupiny lidí, v kontextu s koronavirovou pandemií se jedná o omezení mezilidských kontaktů za účelem snížení rizika přenosu koronavirové infekce.

testování - mohutné testování je základním předpokladem pro zvládnutí epidemie, ČR ale počtem provedených testů výrazně zaostává za nejúspěšnějšími zeměmi. Dlouho také trvalo, než se vedle PCR testů začaly v ČR masově používat rychlejší, byť méně přesné antigenní testy.

uvolnění - vláda v době pandemie několikrát přistoupila k uvolnění přijatých restrikcí, jejichž účelem bylo snížení počtu nakažených. Rozvolnění opatření v případě zlepšení koronavirové situace se týkalo například provozu škol, restauračních zařízení, obchodů, služeb, kulturních zařízení nebo sportovišť.

vakcína - účinné očkování je podle odborníků řešením, jak vrátit život po pandemii zpět do normálu. Podle českého ministra zdravotnictví Blatného by v Česku mohly být první tisíce dávek vakcíny schválené pro EU už mezi svátky. Jednat se bude o látku americké firmy Pfizer; do vývoje účinné vakcíny se zapojila řada světových firem. Vakcína společností Pfizer a BioNTech se po nouzovém schválení podává už mimo jiné v Británii, Kanadě či USA.

Vojtěch - bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) byl výraznou tváří první vlny pandemie. Na funkci rezignoval 21. září s tím, že chce vytvořit prostor pro nové řešení epidemie v ČR v době, kdy se situace zhoršila. Opozice k jeho odchodu vyzývala už od jara. Vojtěcha, který byl třetím nejdéle sloužícím ministrem zdravotnictví, ve funkci nahradil epidemiolog Roman Prymula (za ANO); od října je pak šéfem resortu zdravotnictví Jan Blatný.

výdejní okénko - restaurace a další podobné provozy patřily mezi první podniky, které vláda od 14. března kvůli šíření koronaviru uzavřela. Nabízet mohly jen prodej z okénka nebo rozvoz, podniky na to reagovaly otevíráním provizorních okének, snažily se také posílit rozvoz, přesto se ale potýkaly s výrazným poklesem tržeb.

Wu-chan - jedenáctimilionové město ve středočínské provincii Chu-pej, ze kterého se počátkem loňského prosince začal šířit nový typ koronaviru.

zákaz vycházení - jedno z restriktivních opatření, k nimž vláda přistoupila koncem října v důsledku zhoršení situace a v souvislosti s opětovným vyhlášením nouzového stavu. Zákaz nočního vycházení platil mezi 21:00 a 04:59 (později byl zmírněn na 23:00 a 04:59) , výjimkou pro obyvatele byly například cesty do práce nebo venčení psů do 500 metrů od bydliště. Zákaz skončil 3. prosince po přechodu ze čtvrtého na třetí stupeň PES, ode dneška s přechodem na čtvrtý stupeň PES zákaz vycházení opět platí.