Pavel vyjádřil hrdost, jak jednotně se Česká republika postavila za Ukrajinu během jejího napadení a poskytla útočiště uprchlíkům. Zároveň zdůraznil, že Česká republika se dokázala osamostatnit od závislosti na ruských energetických zdrojích, což bylo považováno za nemožné.

Prezident upozornil na oslabení důvěry v demokracii a instituce demokratického státu, stejně jako na zvyšující se počet kybernetických útoků proti klíčovým institucím. Dezinformace se stávají stále významnějším problémem, který podkopává důvěru a destabilizuje společnost.

Pavel také zmínil dopady války a migrační vlny na české občany, včetně ekonomických a sociálních důsledků. Varoval před zneužíváním těchto dopadů pro šíření extremismu a xenofobie.

Závěrem prezident zdůraznil důležitost podpory Ukrajiny, kterou považuje za klíčovou pro bezpečnost České republiky. Apeloval na poskytování humanitární, vojenské, ekonomické a politické pomoci Ukrajině, a zároveň vyjádřil podporu pro její případné členství v EU a NATO po skončení konfliktu.

V projevu u u příležitosti návštěvy prezidenta Severní Makedonie pak Pavel upozornil, že Balkán byl, a dodneška je, územím, které je historicky složité, jak etnickým složením, tak tím, že je křižovatkou různých vlivů. Kříží se v něm zájmy Ruska, Číny, některých arabských zemí i Turecka.

Podotkl, že Severní Makedonie je na balkánské migrační stezce, což pro nás je velice důležité, a Česká republika si svoji solidaritu, ale také vlastní zájem na řešení nelegální migrace velice silně uvědomuje. Zdůraznil, že v průběhu posledních několika let se na území Severní Makedonie vystřídalo více než 1800 českých policistů, kteří pomáhali chránit hranici proti nelegální migraci.