Média v posledních dnech řešila možnost, že by byl na ústavního soudce navržen dlouholetý poslanec Marek Benda (ODS). Kvalitním soudcem by mohl být například podle ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS), řekl člen vlády Právu.

Pavel poznamenal, že otázku případného zvolení politiků ústavními soudci dlouze řešil s experty na ústavní právo, například s Janem Kyselou, Janem Wintrem nebo Jiřím Přibáněm. "Všichni se shodují v tom, a já ten názor sdílím, že Ústavní soud právě proto, že řeší případy na pomezí práva a politiky, tak by v něm měli být zastoupeni i lidé, kteří to prostředí politiky znají," poznamenal. Je podle něj dobře, aby znali politiku v kombinaci s právem. "Takže v principu to rozhodně nevylučuji a myslím si, že Ústavnímu soudu to v principu může spíše prospět než uškodit," dodal k možnosti, zda by se ústavními soudci mohli stát politici.

Pavel minulý týden oznámil, že obešle 23 institucí, aby mu předložily kandidáty na nové ústavní soudce. Návrhy bude posuzovat sedmičlenný konzultační panel, který povede ústavní právník Kysela. Ústavní soudce Pavel jmenuje ve chvíli, kdy bude panovat shoda mezi Senátem a prezidentovým konzultačním panelem.

Kandidáty bude panel posuzovat na základě několika kritérií. Obsahovat budou profesní zkušenost, převahu by měli mít soudci obecných soudů a akademici, doplnit je mají i další profesionálové. Dalším kritériem bude odbornost, a to nejen v ústavním, případně mezinárodním a evropském právu, ale i v občanském, trestním nebo správním právu.

Při výběru bude podle Pavla brán zřetel i na "regionální rozrůzněnost" ve vztahu k životní zkušenosti i k právnickým fakultám, kde soudci studovali nebo působí. Výběr bude zohledňovat i věkovou a genderovou vyváženost, stejně jako hodnotovou a názorovou různorodost, aby nebyl soud složen pouze z konzervativců nebo liberálů. Důraz hodlá Pavel klást i na hodnotovou orientaci a světonázor. S procesem výběru bude chtít na konci března seznámit vedení Senátu.

Soudce Ústavního soudu jmenuje prezident se souhlasem Senátu na dobu deseti let, přičemž opakování mandátu ústava nezakazuje. Už k 3. květnu skončí mandát trojici Milada Tomková, Jaroslav Fenyk a Jan Filip. Následně končí 4. června Vladimír Sládeček, 6. srpna předseda soudu Pavel Rychetský, o den později Ludvík David a 26. listopadu Radovan Suchánek.

reklama