"Nárůst trestné činnosti v kyberprostoru pokračuje i v letošním roce. Možná ještě trochu rychlejším tempem," uvedl Vondrášek.

Nejčastějšími trestnými činy v kyberprostoru byly podvody s podílem 42 procent, za nimi následují neoprávněné přístupy k počítačům a poškozování záznamů v nich s podílem 17 procent. Podle Vondráška jsou nejrozšířenější formou podvodů inzertní podvody a vylákání údajů ke kartě, dále fiktivní telefonáty bankéře či policisty nebo vylákání citlivých fotografií a videí a následné vydírání. Podle člena představenstva ČSOB Petra Hutly útoky na klienty bank nejčastěji zneužívají útočníci k získání údajů k internetovému bankovnictví nebo kartám.

Celkový počet trestných činů v kyberprostoru se loni zvýšil o 18 procent na 9518 případů. Kvůli neustálému nárůstu proto vznikne v polovině července v policii speciální útvar pro boj s kyberkriminalitou, který by do dvou měsíců měl mít vedení a začít fungovat od ledna, kdy do něj budou převedené dvě struktury z Národní centrály proti organizovanému zločinu.

Vondrášek dnes se zástupci ČSOB podepsal memorandum o pokračování spolupráce v oblasti vzdělání v digitální bezpečnosti.