reklama

Vláda už dřív nechala rozeslat roušky a respirátor lidem nad 60 let. Pracovníci pošty pomůcky vybalili z původního balení a dávali je do obálek po pěti. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) tak pošta porušila stanovené požadavky na zacházení se zdravotnickými prostředky. Podle dřívějšího vyjádření tiskového oddělení ministerstva práce a sociálních věcí měla Česká pošta v případě zásilek pro tělesně postižené postupovat "za přísného dodržení všech nezbytných hygienických opatření a rovněž pod dohledem hygienika".

"Jsem rád, že nám vláda dala opět důvěru v roznášce ochranných pomůcek. Přes mediální humbuk jsme doručení tří milionů zásilek zvládli jako logistická firma na jedničku. Stejně kvalitně zvládneme distribuci 185.000 zásilek, které máme nyní na starosti," uvedl generální ředitel ČP Roman Knap.

"České poště jsme nabídli konzultaci a odborné rady při kompletaci ústenek a respirátorů, aby se neopakovaly chyby z předchozí distribuce. Pokud budou dodrženy veškeré námi navržené postupy, lze tyto zdravotnické prostředky bez problémů použít," doplnila ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová.

Pomoc se týká občanů České republiky, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, a osob mladších 18 let, kterým byl přiznán průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P.

reklama