Interakce se studenty se těžko nahrazuje, uvedl pedagog Jan Šerek z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Snaží se dělat alespoň ankety, ve kterých se ptá studentů na jejich názory. S těmi pak dál pracuje.

"Když učíme online, je pro studenty jednodušší si něco k probíranému učivu okamžitě vyhledat na internetu. Zároveň to ale láká k odbíhání od přednášky," řekl ČTK Šerek. Dodal, že mu chybí zpětná vazba, protože neví, jestli mu věnují pozornost všichni studenti. Zároveň nevidí jejich reakce, takže když například řekne vtip, neví, jaký to mělo účinek. Velká část studentů totiž při online výuce vypíná svou kameru i mikrofon.

Podobnou zkušenost má i Lubomír Klimeš z Vysokého učení technického. Cvičení se odehrává před kamerou v prázdné třídě, kdy na tabuli počítá. Byť studenty k interakci vyzývá, komunikace je obtížnější, protože studenti moc nemluví.

"Hůř se s nimi navazuje kontakt, hůř posoudím, zda konkrétní látku chápou," uvedl Klimeš. Výsledek výpočtů mu studenti píšou do chatu. U menších skupin preferuje, když mají studenti zapnutou webkameru. Výhodu online výuky vidí v tom, že mají studenti možnost se k tématu před zkouškou vrátit.

Také studenti VUT vítají, že velká část přednášek a cvičení jim zůstává dostupná i po streamování. "Rozhodně oceňuji možnost si pustit přednášku i později ze záznamu, jelikož je toho hodně. U cvičení je určitě lepší, když učitel počítá před kamerou," uvedl student Filip Rákoczy. Někteří učitelé využívají i vzdálený přístup na počítačovou plochu studentů, když třeba chtějí opravit postup přímo v jejich výpočtu.

Pedagožka Alena Oulehlová z Univerzity obrany připustila, že je pro ni distanční výuka náročná, ale bere ji jako výzvu. "Myslím si, že to je příležitost, jak se na výuku podívat trochu jinak. Můžeme se naučit pracovat s novými technologiemi, které jsme doposud nevyužívali," řekla ČTK Oulehlová. I přesto jí ale chybí sociální vazba se studenty. Myslí si, že se studenti a vyučující odcizují.

U cvičení dává Oulehlová stejně jako Klimeš přednost zapnutým kamerám kvůli lepší interakci. Pro udržení pozornosti na větších přednáškách klade zpětné otázky, případně někoho vyvolá. "Přednáška se nesmí stát monologem a povinností něco odvykládat," řekla Oulehlová. Doplnila, že jí i studenti potvrdili, že je pro ně distanční výuka náročnější, protože hůře udržují pozornost.