reklama

"Co se týče sexuálního obtěžování v prostředí vysokých škol, tak takové chování pedagogů je samozřejmě naprosto neakceptovatelné a nelze jej v žádném případě tolerovat. Podle ministra Balaše je nutné tyto věci na školách řešit razantně a chce tato témata otevřít na konferenci rektorů vysokých škol," uvedla mluvčí. Shromáždění k 30. výročí založení České konference rektorů se bude konat ve čtvrtek a v pátek v Praze.

Vysoké školy nebo jednotlivé fakulty v posledních letech zřizují pozici ombudsmana nebo důvěrníka, kterým může zájemce nevhodné chování ve škole hlásit. Ombudsmana nyní mají třeba dvě fakulty Akademie múzických umění v Praze, Univerzita Karlova a některé její fakulty, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Technická univerzita v Liberci. Z iniciativy současné vládní zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové vznikla Školská ombudsmanská platforma, která tyto osoby sdružuje. Platformu řídí a rozvíjí současná ombudsmanka FAMU Pavlína Junová, ombudsman DAMU Petr Polák, ombudsman Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Jaroslav Šotola a jeho zástupkyně Michaela Antonín Malaníková a ombudsmanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Pavla Špondrová, uvedla AMU, která setkání ombudsmanů letos v lednu hostila.

Lednová uvedla, že ministerstvo poskytuje peníze na rozvoj poradenských center a ombudsmanů ve školách. "Ministerstvo má samozřejmě zájem na utváření kvality prostředí na vysokých školách, i proto poskytuje prostředky na rozvoj této oblasti," řekla.

Podezření ze sexuálního obtěžování studentek Fakulty humanitních studií UK ze strany některých vyučujících podle vyjádření mluvčího Václava Hájka na univerzitě řeší komise, o jejímž ustanovení rozhodla rektorka Milena Králíčková. Komise nyní sbírá a analyzuje svědectví z řad studentů, absolventů i pracovníků fakulty, uvedla na webu fakulty její děkanka Marie Pětová. Děkan pedagogické fakulty UK Michal Nedělka zase minulý týden informoval, že fakulta řeší podezření z nevhodného chování pedagoga vůči studentkám a studentům fakulty v pregraduálním i postgraduálním studiu.

Údajným obtěžováním studentek se zabývala také Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Rektor Martin Bareš nařídil celouniverzitní kontrolu studentského hodnocení jednotlivých předmětů od roku 2019 do současnosti. Dění na fakultě možná povede ke změnám v organizaci fakulty i studia a ve hře je i zrušení některých kurzů, uvedla škola v tiskové zprávě.