reklama

Namátkové kontroly na česko-slovenské hranici, které měly původně trvat deset dní, již byly jednou prodlouženy o dalších 20 dnů. Ministr Rakušan v Otázkách Václava Moravce zdůraznil, že vývoj na hranicích bude záviset na rozhodnutí Polska ohledně polsko-slovenské hranice.

Rakušan také zmínil, že tyto kontroly slouží především jako vnitropolitický signál, který má obyvatelům ukázat, že vláda je schopna zajistit jejich bezpečí. Německo rovněž zavedlo kontroly na hranicích s Českem a ty mohou být prodlouženy o další dva měsíce.

Namátkové kontroly na hranicích se Slovenskem byly zavedeny kvůli migraci a odstartovaly 4. října. Během nich bylo kontrolováno více než 110 tisíc osob. Rakušan ale trvá na potřebě vytvoření fungujícího společného řešení migrace v rámci Evropské unie s důrazem na ochranu vnější hranice schengenského prostoru.

Politolog Miroslav Mareš zdůrazňuje, že migrační pakt, jaký je nyní navrhován, již nemůže zamezit nové migrační vlně ani radikalizaci přistěhovaleckých komunit v západní Evropě. Podle něj musí Evropa upustit od stávajících lidskoprávních standardů migrační politiky a přijmout i radikálnější řešení, zejména pokud jde o zastavení migrace ze zemí, odkud migranti přicházejí.