"V roce 2022 a 2023 je růst cen tažen především cenami energií. Růst těchto položek spolu s růstem cen potravin proporcionálně více dopadá na nízkopříjmové domácnosti. Mezi ty ze své podstaty patří taky domácnosti důchodců," uvádí analýza.

Materiál upozorňuje i na zdražování služeb, které využívají ve výrazně větší míře penzisté. Jsou to zejména ceny ubytování v domovech pro seniory, případně ceny sociálních služeb pro důchodce, kteří žijí ve vlastním bytě.

Analýza upozorňuje, že vyšší inflace domácností důchodců by se mohla projevit při dalších mimořádných valorizacích důchodů. Vláda už kvůli vysokým rozpočtovým nákladům schválila snížení červnové mimořádné valorizace, opozice s tím ale nesouhlasí a chce se obrátit na Ústavní soud.

"Prvotní pohled na průměrnou inflaci domácností celkem a domácností důchodců za minulý rok nenaznačuje výrazné rozdíly. Průměrný index spotřebitelských cen je pro rok 2022 pro domácnosti celkem 115,1 a pro domácnosti důchodců 115,6. Z komparace měsíčních dat je však již zřejmá dynamika zvyšující rozdíl mezi indexem spotřebitelských cen mezi domácnostmi celkem a domácnostmi důchodců, kdy od poloviny roku 2022 výrazně převyšuje růst spotřebitelských cen u domácností důchodců růst spotřebitelských cen u domácností celkem. Tento trend se v čase dynamizuje a na počátku roku 2023 byl rozdíl naměřených inflací téměř 4 p. b. To již naznačuje významný rozdíl v růstu cen u spotřebitelských košů běžných domácností a domácností důchodců," uvádí analýza.

Domácnosti důchodců mají pole analytiků celkově vyšší spotřebitelskou míru inflace, přičemž rozdíl se v čase navíc výrazně dynamizuje. V roce 2022 a 2023 je růst cen tažen především cenami energií. Růst těchto položek spolu s růstem cen potravin proporcionálně více dopadá na nízkopříjmové domácnostim zjistila analýza.

"Mezi ty ze své podstaty patří taky domácnosti důchodců. Zatímco únorová inflace domácností celkem byla 16,7 %, domácnosti důchodců ji měli již podruhé přes 20 %, za únor konkrétně 20,5 %. Tento vyšší růst spotřebitelských cen u domácností důchodců je dán jednak jejich specifickou spotřebou ale také položkami, u kterých dochází k významnému nárůstu," tvrdí analytici.

reklama