"Senát považuje Rusko za nejvýznamnější hrozbu pro českou, evropskou a globální bezpečnost, a proto vyzývá vládu, aby činila kroky na obranu republiky," stojí v usnesení horní komory, v němž také vybídla kabinet k revizi vztahů s Ruskem. "Dokud Rusko pokračuje ve vojenských operacích na území suverénního státu a okupuje mezinárodně uznané území Ukrajiny, není důvod ke změně našeho postoje," poznamenal Senát.

Rusko podle horní komory porušuje Chartu OSN, čímž je "otřesena legitimita Ruské federace" v této organizaci i celý mezinárodní systém OSN.

Kabinet by měl podle horní komory podporovat nejen ruskou, ale také běloruskou občanskou společnost. Stanovisko Senátu k Bělorusku autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka připomíná, že území tohoto státu Rusko využívá k útokům proti Ukrajině a vrcholní představitelé běloruského režimu se tak "stávají spolupachateli zločinu agrese".

V usnesení k Bělorusku doporučil Senát vládě, aby uvalila sankce na pracovníky represivních složek běloruské tajné policie KGB a GUBOPIK a prohlásila je za organizace podporující terorismus. GUBOPIK je zkratka pro běloruskou Hlavní správu pro boj s organizovaným zločinem a korupcí, která se zaměřuje mimo jiné na pronásledování opozičních lídrů.

reklama