"Jde o rychlé a nouzové řešení," řekl k zákonu senátorům ministr školství Petr Gazdík (STAN). Již dříve uvedl, že školy v ČR mohou integrovat kolem 100.000 dětských uprchlíků. Podle Gazdíkova úřadu je bude nutné v krajním případě začlenit do vzdělávacího systému nejpozději od příštího školního roku, což chce ministr řešit v červnu. Do té doby bude možné využít pro ukrajinské žáky například prostory ve střediscích volného času nebo základních uměleckých škol.

Ministr Gazdík dnes také uvedl na twitteru, že svého ukrajinského protějška mimo jiné informoval o adaptování ukrajinských žáků v českých školách.

Předseda školského výboru Jiří Drahoš (za STAN) uvedl, že opatření se nyní mohou týkat 60.000 ukrajinských dětí ve školním věku. Apeloval na vládu, aby zajistila dostatečné prostředky pro další integraci ukrajinských žáků do českých škol. Drahoš ocenil, že zákon má umožnit zápis ukrajinských dětí do mateřských a základních škol od 1. června do 15. července. Odklad má umožnit rodičům se rozmyslet, zda svého potomka umístí do české školy, nebo se budou moci vrátit, případně pokračovat do jiné země.

Zákon počítá s tím, že ve školách, školních družinách, školních klubech a střediscích volného času vzniknou třídy, skupiny nebo oddělení, které budou složeny výhradně ze žáků z Ukrajiny. Právě v těchto ukrajinských malotřídkách by směli působit pedagogové z Ukrajiny, kteří neovládají češtinu. Obsah výuky pro Ukrajince nebude muset být v souladu s českými učebními plány. Matky dětí budou moci ředitelé škol využít ve standardních třídách jako asistenty pedagogů.

Rodiče českých dětí by se podle ministra neměli obávat, že pro jejich potomky nebude ve školách a školkách místo kvůli ukrajinským dětem. Zákon má umožnit sdružování ukrajinských dětí v adaptačních skupinách a má zajistit, aby ředitelé škol nemuseli kvůli dětem uprchlíků porušovat platné předpisy. Financování má být zajištěno dotacemi ministerstva a z krajských rezerv.

Ve třídě mateřské školy smí být podle vyhlášek ministerstva školství nejvýše 24 dětí, ve třídě základní a střední škole 30 žáků a v přípravné třídě základní školy 15. Zřizovatel může podle školského zákona povolit výjimku a nejvyšší povolený počet žáků ve třídě navýšit ještě o čtyři. Předpokladem podle zákona je, že to nebude na újmu kvalitě vzdělávání a budou dodrženy podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Podle zvláštního zákona by škola mohla kvůli vzdělávání cizinců požádat o navýšení své dosavadní kapacity bez stanoviska hygieniků a stavebního úřadu, které jsou jinak potřeba.

Zákon také stanoví lhůty, v nichž se uprchlíci z Ukrajiny budou moci v Česku přihlásit na střední školy. Přihlášku na maturitní obory budou moci podat do 5. dubna, na nematuritní obory do 8. dubna. Přijímací zkoušky z matematiky by mohli dělat také v ukrajinštině nebo angličtině. Ukrajinským uprchlíkům má být usnadněno i přijímání na české vysoké školy, pokud jde například o dokazování dosaženého vzdělání a způsob ověřování splnění podmínek přijetí ke studiu.

U přijímacích zkoušek na střední a vyšší odborné školy by uprchlíci místo dokladů ze svých předchozích škol mohli předložit čestné prohlášení. Čas na vypracování písemného testu jednotné zkoušky i školní přijímací zkoušky se jim navýší o 25 procent. Platit by stejně jako nyní mělo to, že po vzdělávání v zahraničí se u přijímacích zkoušek do maturitních oborů promíjí jednotný test z češtiny a nahrazuje se pohovorem. Ostatní části zkoušky, jako je jednotný test z matematiky, zůstávají i pro cizince povinné.