"Na všech úrovních nacházíme stejná témata, což je otázka dopadů pandemie, která zvýraznila existující problémy, zejména problém nerovností," řekl předseda české koalice SW Jiří Silný.

SW je mezinárodní síť organizací, které se zaměřují na boj proti chudobě, ochranu lidských práv, ochranu klimatu či prosazování rovných šancí. Českou koalici tvoří deset organizací. Letošní zprávě dali autoři název "Korporátní zájmy drtí planetu a demokracii".

Podle Silného se ve světě prohloubila za epidemie nerovnost v přístupu k péči. Chudé státy mají nedostatek vakcín. V Česku covidová nákaza dopadla hlavně na ženy. "Už před epidemií zažívaly nerovné postavení, ať už v příjmech na stejných pozicích, nebo větší zátěž neplacené práce. Navíc k tomu přistoupilo, že v sociální péči a zdravotnictví tvoří až 80 procent zaměstnanců. Tyto obory byly vystaveny nejvyššímu tlaku a rizikům, dopady byly v mnoha případech fatální," uvedl Silný. Dodal, že přibylo i domácího násilí. Autoři radí přijmout takzvanou Istanbulskou úmluvu, podle níž by stát měl zajistit služby pro ohrožené a oběti i pomoc násilným osobám. Doporučuje také zlepšení odměňování potřebných profesí.

Výroční zprávy SW v posledních letech zmiňují jako zásadní problém nedostupnost bydlení. Letošní dokument poukazuje na zdražování bytů, zmiňuje zhoršování situace kvůli nedostatečné výstavbě a spekulativním nákupům. Podle koalice by pomohlo posílení budování nového bydlení i progresivní zdanění nemovitostí.

Zpráva uvádí, že ČR neplní své závazky v rozvojové spolupráci a místo 0,33 procenta HDP do ní posílá 0,13 procenta. Nezaměřuje se také na pomoc nejchudším státům, ale soustřeďuje se spíš na obchodní zájmy, uvedl Silný. Podle něj Česko zaostává i při plnění svých cílů udržitelného rozvoje. "Politici by se měli závazky řídit, ne používat je jako záštitu při žádání o dotace. Je to takový český přístup - nějaké chování navenek a to, co se opravdu děje," podotkl Silný. Podle zprávy vládní koalice, ale i opoziční politici v epidemii selhávali. "Když vláda nepočítá s účastí občanů a dostatečně je nechrání, ale chrání víc zájmy soukromých firem, ať českých, nebo nadnárodních, vede to k nedůvěře lidí a ohrožení demokracie," dodal šéf české SW.

Dokument kritizuje i nedostatečné plnění cílů při ochraně klimatu či proti suchu. Český přístup je podle autorů málo ambiciózní a využívání evropských dotací není koncepční. Koalice poukazuje i na to, že se produkce českých zbrojovek dostává do zemí, které porušují lidská práva.