"Jsme na rozdíl od některých politiků přesvědčeni, že vlády se mají starat o občany kvůli zachování základních práv jako právo na zdraví a život. Představa, že ekonomika je oblast se zvláštními zákonitostmi bez ohledu na dění ve společnosti, je blud. Ekonomika, která je zaměřena na stálý růst a maximalizaci zisku, se ukazuje jako destruktivní," řekl předseda české koalice SW Jiří Silný.

Podle autorů chybí strategické řešení krizí a analýza přijímaných opatření, poučení i příprava na další případné otřesy. "Česká politika se vždy věnovala jen krátkému časovému úseku přítomnosti. Nereflektuje vývoj, nepřipravuje se na budoucí rizika," dodal šéf české koalice SW.

SW je mezinárodní síť organizací, které se zaměřují na boj proti chudobě, ochranu lidských práv, ochranu klimatu či prosazování rovných šancí. Sleduje naplňování mezinárodních úmluv o sociálních a kulturních či občanských právech. Českou koalici tvoří deset spolků. Letošní zprávě dali autoři název "Zisky nebo lidská práva". Výroční dokument má tři kapitoly. Zaměřují se na ekonomiku, zdraví a péči a ekologickou transformaci. Na textu se podílela mimo jiné levicová ekonomka Ilona Švihlíková, šéfka zdravotnických odborů Dagmar Žitníková či ekologický aktivista Milan Smrž.

Podle zprávy epidemii provázel chaos. Soudy opatření rušily, stát nedokázal pravidla vymáhat. Daňové změny byly nesystémové, ignorovaly spravedlivé nastavení a prohloubily schodek rozpočtu. Zpráva zmiňuje zrušení superhrubé mzdy či daně z nemovitostí. Za sporné kroky označuje stravenkový paušál, změny v DPH či konstrukci zpětné daňové vratky. Nerovnost mezi živnostníky a zaměstnanci prohlubuje nastavení paušálů, může mít "fatální důsledky pro důchodovou reformu", uvádí zpráva.

Za pozitivní dokument označuje elektronizaci ve zdravotnictví, a to třeba využívání e-receptů a e-neschopenek, systém hlášení infekčních nemocí či propojení registrů. Kladně hodnotí i dodávky vakcín a vytvoření očkovacích center i poskytnutí peněz na odměny. Zpráva kritizuje špatně nachystaná a nejasná protiepidemická nařízení, výměny ministrů zdravotnictví a nejednotné řízení i nepřipravenost na další případné epidemie. Poukazuje na nedostupnost sociálních služeb a také na nedostatek personálu, jeho nízké mzdy a přetížení.

Podle SW jsou ekologické cíle EU a plány málo ambiciózní, chybí v nich ale také aspekt sociální citlivosti a spravedlnosti. V Česku se nevede seriózní debata o energetických a klimatických změnách, omezila se "na podivnou předvolební šavlovačku" o konci prodeje spalovacích motorů, uvedli autoři. Varují, že bez posílení obnovitelných zdrojů energie se bude prohlubovat energetická chudoba.