reklama

Za nejzávažnější problémy českého zdravotnictví považují respondenti nedostatek zdravotních sester a lékařů a dále financování veřejného zdravotnictví.

Se zdravotním systémem je spokojeno 61 procent obyvatel, desetina je nespokojena a zhruba čtvrtina není ani spokojena, ani nespokojena. Počet nespokojených od posledního průzkumu klesl o 12 procentních bodů. Autoři průzkumu uvádějí, že podíl spokojených byl nejnižší v roce 2008, od té doby narůstá. Na výsledek mohla mít vliv i epidemie covidu-19, lidé se kvůli ní o zdravotnictví více zajímali.

Více spokojeni jsou lidé, kteří označují svůj zdravotní stav za dobrý či velmi dobrý, než ti, kteří jej považují za špatný. "Dále se spokojenost zvyšuje se spokojeností s vlastním životem, s pozitivním hodnocením životní úrovně vlastní domácnosti a rovněž i s lepším hodnocením současné ekonomické situace v ČR. Se zdravotním systémem jsou také spokojenější ti, kteří prodělali očkování proti onemocnění covid-19, a ti, kteří jsou ochotni se očkovat, oproti těm, kteří deklarují, že se očkovat nenechají," uvedli autoři průzkumu.

Lidé také hodnotili problémy tuzemského zdravotnictví. Asi dvě třetiny respondentů považují za velký či velmi velký problém nedostatek zdravotních sester, 62 procent pak nedostatek lékařů. Jako třetí nejzávažnější problém označili lidé financování veřejného zdravotnictví. Naopak za nejmenší problémy považovali vztah mezi lékaři a pacienty a dostupnost zdravotní péče. Sedm z deseti lidí se domnívá, že v těchto dvou oblastech jsou malé nebo žádné problémy.

Sedm desetin lidí hodnotilo špatně čekací doby na operace a vyšetření. Naopak vzdálenost od lékařské péče považovaly tři čtvrtiny respondentů za dobrou.

Průzkum se uskutečnil od konce května do 13. června, zúčastnilo se ho 957 respondentů, kteří byli reprezentativním vzorkem obyvatelstva ČR staršího 15 let.

reklama