Kovářík byl správcem jeho ostravského areálu. ÚS rozhodl bez veřejného jednání, usnesení zpřístupnil ve své databázi. Zabýval se jen lihovou kauzou. Kovářík si později ještě vyslechl zpřísněný trest devět let a osm měsíců kvůli ovlivňování svědků, zatím není podle dostupných informací pravomocný.

Lihová mafie obchodovala řadu let ve velkém rozsahu s nezdaněným lihem, Kovářík byl její součástí. Ve stížnosti uplatnil řadu námitek. Například tvrdil, že výrok o vině olomouckého krajského soudu je nesrozumitelný a nepřezkoumatelný. ÚS potvrdil, že výrok sice není dokonalý, není to však důvod k zásahu.

"Ačkoli se zvolená konstrukce skutkové věty nejeví po formulační stránce nejzdařilejší, vyskytují se v ní toliko dílčí nepřesnosti, popřípadě duplicitní vyjádření některých rozhodných skutečností. Tyto nedostatky ovšem nejsou takového charakteru, aby měly vliv na celkovou srozumitelnost popisu skutku či zapojení stěžovatele do organizované zločinecké skupiny," stojí v usnesení.

Lihová mafie podle rozsudku obchodovala s nelegálním lihem v letech 2004 až 2013. Líh, který neprošel denaturací, ukrývali v podzemních nádržích v areálu firmy Morávia-Chem, skrytě vlastněné Březinou. Poté jej odvážely kamiony přímo odběratelům nebo do tajných skladů - správcem toho ostravského byl Kovářík. Muž po celou dobu vinu popíral.

Trest dostal Kovářík i za starší část kauzy, která byla původně zastavena kvůli promlčení. Na základě dovolání žalobce ji ale nařídil projednat Nejvyšší soud. Šlo o čištění lihu v Ostravě v letech 1998 až 2001. Líh měl sloužit k nelegální výrobě alkoholu.

Hlavní organizátor lihové mafie Březina si za daňový únik vyčíslený na 5,6 miliardy korun a ovlivňování svědků odpykává trest 14 let a devět měsíců.