reklama

"Stávající domov pro seniory přestává oblasti kapacitně dostačovat, proto bychom jej chtěli modernizovat a zvětšit, zároveň chceme do tohoto místa koncentrovat další projekty sociálního bydlení a služeb," uvedla primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Výstavbu prvního dětského hospice připravuje organizace Dům pro Julii v zahradě nynějšího domova pro seniory. Vznikají podklady pro podání žádosti o stavební povolení. Součástí zařízení bude i odlehčovací a sociálně zdravotní služba a řada dalších terapeutických oborů, které pomáhají usnadnit život malým pacientům i jejich rodinám

Dětský hospic je inspirovaný podobnými zařízeními v zahraničí. "Mezi nejdůležitější argumenty k pochopení potřeby vzniku hospice patří, že paliativní péče pro děti není jen péčí v terminálním stadiu onemocnění, jako je tomu u dospělých. Naopak je to komplexní zdravotnická, terapeutická, sociální, psychoterapeutická a duchovní pomoc pro celou rodinu s dítětem s život ohrožující diagnózou, a to již od jejího prvotního vyslechnutí od lékařů," uvedla ředitelka Domu pro Julii Radka Vernerová.

Předpokládané náklady na projekt hospice jsou 136 milionů korun. Nezisková organizace Dům pro Julii má transparentní účet se sbírkou, další finance by měly přijít z dotací od státu i Evropské unie.

reklama