Od října i drobné zásilky ze zemí mimo Evropskou unii podléhají dani z přidané hodnoty a proclení. Podle mluvčího Matyáše Vitíka lidé ignorují výzvy České pošty k vyplnění formuláře a plné moci, aby se mohly zásilky proclít a dodat konečnému příjemci. Pošta po zmocnění vše potřebné zařídí. Bez součinnosti zákazníků ale tyto zásilky zpracovat a vyskladnit nemůže.

"Klienty informujeme už před příchodem zásilky do České republiky sms zprávou, že můžou očekávat zásilku a dále je žádáme o poskytnutí dat přes webový formulář, za což můžou získat také slevu. Také mohou Českou poštu zmocnit pro zastupování v celním řízení. V případě, že je zásilka již uložena v dočasném skladu a žádáme o zastupování, klient už na slevu nemá nárok,“ dodal manažer útvaru mezinárodní pošty Ondřej Kučera. Legislativa EU určuje povinnost proclít zásilky ze třetích zemí do 90 dnů.

Při objednávání zásilek ze třetích zemí je vhodné uvádět také e-mailovou adresu. Ta pak poslouží ke kontaktování adresáta. V současnosti má Česká pošta k dispozici e-mailovou adresu u 30 procent zásilek, zbytek adresátů je proto kontaktován dopisem.

Podle Vitíka je nutné, aby lidé reagovali na e-maily, sms a dopisy, které jim pošta zasílá, nejpozději do 20 dnů. "Z kapacitních prostorových důvodů nelze zásilky déle skladovat, nicméně lze lhůtu v odůvodněných případech prodloužit na žádost adresáta," dodal.

Od 1. října je DPH nově vyměřené i u drobných balíčků od hodnoty 0,1 do 150 eur (zhruba 3840 korun). Limit 45 eur pro osvobození dárkových zásilek od DPH zůstává, i u nich musí ale nově dojít také k proclení. Celní prohlášení může za adresáta učinit dopravce, k vyplnění celního formuláře s předvyplněnými údaji o zásilce adresáta pošta vyzve přes e-mail, SMS nebo dopis. Klíčové je uvést především hodnotu zásilky, výši poštovného, detailní popis zboží, případně i celní sazební zařízení, takzvaný HS kód. Pošta po zmocnění zajistí celní řízení a odvede DPH.