Zatímco hranice 10.000 nemocných padla za 3,5 měsíce 13. června a dalších 10.000 přibylo za dva měsíce (16. srpna), k dosažení hranice 30.000 prokázaných nákaz stačilo 23 dní (9. září).

Pak se ale počet nakažených začal zvyšovat už v řádu několika tisíc denně: 40.000 přibylo za týden (16. září), dalších 10.000 za pět dní (21. září), 60.000 bylo dosaženo za čtyři dny (25. září), 70.000 za pět dní (30. září) a poté dvakrát za tři dny (80.000 3. října a 90.000 6. října).

Hranice 100.000 nakažených byla prolomena 8. října za dva dny, dalších 10.000 přibylo opět za dva dny.