reklama

Nebude se konat také tradiční obřad mytí nohou na Zelený čtvrtek. Lidé v kostelích budou muset mít respirátor a dodržovat rozestupy. V omezeném počtu se mohou účastnit i noční vigilie, mnohde ale doporučují sledovat velikonoční obřady v televizi či na internetu.

Počet účastníků bohoslužeb je stále omezen na deset procent kapacity kostela k sezení, platí také zákaz hromadného zpěvu s výjimkou sboru nebo zpěváků na odděleném místě. Lidé budou muset také slavit Velikonoce co nejblíže místa svého bydliště. Podle nařízení vlády platí zákaz opouštět okres, ve kterém má člověk trvalé bydliště. Vláda zatím neavizovala, že by se toto omezení mělo zmírnit.

Ve zmíněném režimu se mohou věřící zúčastnit obřadů, které se budou konat v areálu Pražského hradu. Ten je jinak kvůli opatřením zavedeným proti šíření koronaviru uzavřený. Lidé budou moci do areálu Hradu vstupovat branou z Hradčanského náměstí na čtvrtém nádvoří vždy 30 minut před začátkem bohoslužby. Vigilie na Bílou sobotu začíná ve 20:30.

Platí také zákaz nočního vycházení od 21:00. Pro čas velikonoční vigilie, která se koná ze soboty na neděli, mohou věřící využít výjimku ze zákazu, kterou je návrat do místa bydliště, začne-li bohoslužba před 21:00. Také během této bohoslužby bude v chrámech omezený pohyb - oheň se bude žehnat u vstupu do kostela a zúčastní se ho jen kněží a ministranti.

Neděle 28. března je poslední postní nedělí, květnou či pašijovou. Připomíná vjezd Ježíše do Jeruzaléma, při bohoslužbách se předčítá zpráva o jeho umučení, tedy pašije. Druhý název svátku je odvozen od květů, jimiž bývají kostely vyzdobeny a které mají připomínat palmové větve, jimiž lid vítal Ježíše. V českých zemích se k tomuto účelu užívá vrbových větviček s částečně rozvitými pupeny, tedy kočiček.

Tradičně se věřící do kostela na květnou neděli vydávají v průvodu, ten letos nebude. Změny se týkají i hlavních ceremonií během Velikonočního tridua, tedy třídení, které letos začíná večer ve čtvrtek 1. dubna a končí v neděli 4. dubna. Na Zelený čtvrtek kromě vynechání obřadu mytí nohou bude také vynechám průvod. Památka umučení Ježíše Krista na Velký pátek má být jako loni opět rozšířena o přímluvu, kdy tradičních deset proseb doplní jedenáctá za lidi stižené pandemií. Česká biskupská konference také doporučuje, aby s ohledem na místní podmínky a aktuální nařízení vlády kněží během velikonočního tridua ponechali kostely otevřené k soukromé modlitbě.

reklama