reklama

Tato suma obsahuje také rezervy pro kurzové výkyvy a další finanční a věcná rizika. Vypracování tohoto programu reprodukce majetku vyžadovalo zákon. Schválení programu umožní zabezpečení ochrany suverenity vzdušného prostoru České republiky, plnění závazků vůči NATO a EU až do roku 2050.

Ministryně obrany Jana Černochová zdůraznila, že celkové náklady nesouvisejí pouze s pořízením letounů F-35, ale zahrnují investice do celého nadzvukového letectva Armády ČR do roku 2036.

V této částce jsou zahrnuty také náklady na využívání letadel Gripen, která jsou plánována až do roku 2035. Téhož roku by nová letadla F-35 měla dosáhnout cílových operačních schopností.

Investiční program zahrnuje pořízení 24 letounů F-35, výdaje na potřebnou infrastrukturu pro stíhací letectvo, náklady na pronájem nebo podporu letounů JAS-39 Gripen a kurzovou rezervu.

Program reprodukce majetku je zákonem o rozpočtových pravidlech požadovaný dokument, který stanovuje maximální finanční, časový a věcný rámec pro plánované investiční výdaje. Celková částka může být nižší, ale nesmí být překročena.

Každý program obsahuje zohlednění možných rizik, jak věcných, tak cenových, a je sestavován s ohledem na tato rizika.