reklama

Naopak nadále převažuje varianta delta a její subvarianty. SZÚ o tom informoval ČTK.

Od 27. srpna do 10. září měla Národní referenční laboratoř SZÚ k dispozici data z 3182 provedených testů diskriminační PCR ze 76 laboratoří. Na základě analýzy těchto dat na deltu a její subvarianty připadá asi 95 procent pozitivních případů. Dříve převažující alfa se už téměř nevyskytuje.

Data také dokládají, že nemoc se stále častěji týká především mladých lidí. "Věková struktura všech pozitivně testovaných ukazuje, že většina denních nových záchytů jsou lidé do 29 let. Tento trend se odráží i mezi sekvenovanými vzorky, kde ubývá čtyřicátníků až padesátníků a přibývá mladších, v době nákazy pravděpodobně ještě plně neočkovaných lidí," uvedla ředitelka SZÚ Barbora Macková.

Národní referenční laboratoř dělá podrobnou analýzu viru, takzvanou sekvenaci. Tu za letošní rok udělala u 7670 vzorků pozitivních na covid. Na období od 10. srpna do 10. září připadá 309 sekvenací. Původní varianta delta se v tomto období vyskytovala v 56 procentech, narůstají především její subvarianty. Tento vývoj je podle SZÚ stejný jako v okolních zemích.