Meteorologové na facebooku uvedli, že tornádo bylo potvrzeno pondělním průzkumem lokality. S pomocí místních byla určena i trasa rotujícího víru. Škody způsobilo na několika střechách, už se je ale podařilo opravit.

"Podle zjištěných škod urazilo tornádo dráhu cca 500 m. Shozené těžké tašky ze střechy v menší míře podle metodiky Mezinárodní Fujitovy stupnice jsou hodnoceny silou IF1-, tedy rychlostí kolem 128 km/h. Součástí škod bylo také přemišťování předmětů s vhodnou záchytnou plochou pro vítr, jehož rychlost byla po většinu času nižší," popsali experti.

ČHMÚ poznamenal, že se takové krátkodobé jevy zřejmě vyskytují častěji, ale nemají žádného svědka. "Nutno říct, že pokud by se tornádo stejných parametrů vytvořilo o 500 m dále nad obcí, nemuseli jsme o něm vůbec vědět. Nebyly totiž pozorovány v okolí žádné škody na lesním porostu," dodali meteorologové.

reklama